İhale Duyurusu

İhale Şehri: İstanbul

İşin Adı: Teknoloji Sınıfı Kurulumu ve Donanımı Ürün ve Hizmet Alımı

İhale Referans Numarası: PT-2017-014

İhale Usulü: Kapalı Zarf

İhalenin Kapsamı: Hayata Destek Derneği tarafından belirlenen okullarda kurulacak teknoloji sınıflarının her türlü tadilat, tamirat ve tanzim işlerini, dijital eğitim içeriklerine ve bilgi bankalarına ulaşılması için bilgisayar teminini, teknoloji sınıfı olarak düzenlenecek alanın her türlü teknik donanımı ve internet altyapısını ve bütün mal ve hizmetlerin muayene ve kabulüne ilişkin esas ve usulleri kapsar.
İhale Son Başvuru Tarihi: 10 Ekim 2017

İhale dosyasını referans numarası belirterek ihale@hayatadestek.org adresinden temin edebilirsiniz.