English I
Acil Yardım

Depremden Etkilenmiş Köylerde “İş Karşılığı Gıda” Projesi

Bağış Yap!

İş Karşılığı Gıda projesi, depremden etkilenmiş bölgede, yoğun kar yağışı ve büyük toprak kayması sonucu yolları kapanan hedef köylere erişmek için kullanıldı. Yararlanıcı felaketzedeler, heyelan kalıntılarını temizlemek ve yol kenarlarında güvenlik barakaları ve su kanalları kurmak karşılığında aileleri için gıda paketleri aldılar.

İş Karşılığı Gıda projesi daha sonra, geçici okul binalarının inşaa edilmesi, kadınlar ve çocuklar için toplumsal alanların kurulması için de kullanılarak genişletildi. Bu proje kapsamında köylüler işgücünün yanı sıra, geçici binaların inşaatı için gerekli olan keresteyi de sağladılar.

Proje sonucunda, toplam 15 toplum merkezi ve 78 geçici okul kuruldu. Bu toplum merkezlerinin ve okulların temel ihtiyaçları olan eşya, araç-gereç ve eğitim malzemeleri Hayata Destek tarafından sağlandı. Toplum merkezleri kurulduktan ve faaliyete geçtikten sonra, hem Hayata Destek hem de diğer sivil toplum kuruluşları tarafından toplum temelli aktiviteler ve psiko-sosyal danışmanlık faaliyetleri için kullanıldı. Geçici okullar ise, kalıcı okulların yapımı devam ederken, sınıf olarak kullanılmaya devam edildi.

Ayrıca, aynı proje kapsamında Hayata Destek tarafından belirlenmiş araziye 93.500 ağaç fidanı dikildi.

İş Karşılığı Gıda Programı kapsamında, 15.000 gıda paketi dağıtıldı ve 27 köyde bulunan binlerce afetzede haneye ulaşıldı. Bu proje aynı zamanda ileriye dönük olarak iyileştirme ve yeniden yapılandırma projeleri için altyapının oluşturulmasını da sağladı.

Tarih: 2005-2006

Yer: Pakistan / Keşmir

Yapılan Yardım: 15.000 aile gıda paketi

Faydalanıcı Sayısı: 27 köyde 15.000 hane (yaklaşık 94.000 kişi)

Acil Yardım Programı

  Acil Yardım Programı 2014 yazında  Irak’ta Sincar ve Kuzey Suriye’de Kobane’ de gerçekleşen saldırılar sonucunda Iraklı ve Suriyeli mül...