English I
Koruma

Psiko-sosyal Terapi Projesi olarak Yaratıcı Fotoğrafçılık

Bağış Yap!

Hayata Destek, Keşmir’in depreme maruz kalmış köy okullarından seçtiği yaşları 12 ila 18 arasında değişen 80 çocukla yaratıcı fotoğrafçılık içeren bir psiko-sosyal destek projesi gerçekleştirdi.

Depremden etkilenmiş çocuklara fotoğrafçılık ve yazarlık yoluyla, kendini sanatsal yönden ifade etmeleri için bir fırsat verildi.  Yılın dört mevsimi temalı bu çalışmada katılımcılar ellerine birer fotoğraf makinesi alıp bütün bir yıl boyunca depremden hasar görmüş köylerinin aslında nasıl da tekrardan canlandığını, depremin yaralarının nasıl sarıldığını gösteren bir fotoğraf koleksiyonu oluşturdular.  Zaman ve yer algısını irdeleyen bu proje, çocukların aidiyet ve dayanışma hissini yeniden kazanmalarına yardımcı oldu.  Böylece, katılımcıların psikolojik ve sosyal durumlarında bir iyileşme sağlandı.

Projenin sonunda, katılımcıların tüm fotoğrafları arasından seçilen 12 en iyi dört mevsim fotoğrafı 2008 takvimi hazırlanmak üzere belirlendi.  Çocukların kendi ürünleri olan bu takvimler, hem okullara hem de projeye katılan bütün çocuklara dağıtıldı.

Tarih: 2007

Yer: Pakistan / Keşmir

Faydalanıcı Sayısı: 12-18 yaşlarında toplam 80 çocuk

E-Kart'la Hayata Destek Programı

     E-Kart’la Hayata Destek Programı   Mart 2011’de baş gösteren Suriye Krizi ile milyonlarca Suriye’li ülkelerinden kaçarak k...