English I
İran
İran

Nüfus: 77.891.220

Etnik Bileşim: Pers % 61, Azeri %16, Kürt %10, Lur %6, Baloç %2, Arap %2, Türkmen ve Türk boyları %2, diğer %1

Din: Müslüman (resmi) %98 (Şii %89, Sünni %9), diğer (Zerdüşt, Yahudi, Hıristiyan ve Zerdüşt, Yahudi, Hıristiyan ve Bahai) %2

GSYİH: $331.014.973.186  

Kişi başına GSYİH: $4.526

İnsani Gelişmişlik İndeksi: Sıra 88  

Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi: 72

Kuraklıklar, seller ve depremler gibi doğal afetler, İran’da sürekli olarak insani krizler oluşturuyor.  Bem şehrini 2003 yılında vuran deprem nedeniyle yaklaşık 40.000 insan öldü. 1999’daki kuraklıktan etkilen insan sayısı 37 milyondu.

İran’daki yağışların büyük bir kısmı mevsimseldir.  Ekim ile Mart arasında bir yağmurlu mevsim vardır.  Ancak yılın geri kalanında toprak, tam anlamıyla kavrulur.  İçme suyunun büyük bir kısmı, modern altyapılar aracılığıyla sağlanır. 

1980’lerden bu yana, kentsel su kaynaklarına erişim %98’e ulaştı.  Ancak bu alandaki zorluklar arasında düşük su kullanımı verimliliği, sürdürülebilir su kullanımı için hidrolik altyapının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine duyulan büyük ihtiyaç ile arıtılmamış atık suların suyollarına ve yer altı su tabakalarına salınmasından doğan kirlilik sorunları bulunmakta.

İran, ağırlıklı olarak tarıma dayalı bir ülkedir.  Yine de köylerde, çoğunlukla da ülkenin güneyinde ve güneydoğusunda, yetersiz beslenme görülüyor.   Yetersiz beslenmeye neden olan faktörler arasında düşük sosyoekonomik durum, düşük bir sağlık ve beslenme bilinci, yetersiz gıda erişimi ve sağlık hizmetlerine yetersiz erişim sayılabilir.

İran İslam Cumhuriyeti, dünyanın en büyük ve en uzun süreli mülteci nüfuslarından birine ev sahipliği yapıyor.  İran’da, 2,6 milyon kişi mülteci olarak kayıt altına alınmış durumda.  Bu sayının çok büyük bir kısmı, yaklaşık olarak 2,3 milyondan biraz fazlası, Afganlılardan oluşuyor. Afganistan’dan gelen mülteciler, İran'ın doğusundaki birkaç mülteci kampında yoğunlaşmış durumda. Ancak bunların yaklaşık üçte biri, Meşhed, Şirez ve Tahran gibi şehirlerde yaşıyor.

Doğal Tehlikeler: Dönemsel kuraklıklar, seller, toz fırtınaları, kum fırtınaları, depremler

Ana Hastalıklar: Bakteriyel ishal, Kırım Kongo kanamalı ateşi ve sıtma

Mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler: Mülteciler (geldikleri ülke): 2.214.268 (Afganistan)