English I
Devam Eden Projeler
Hayata Destek, doğal ve insan kaynaklı afetler sonrası uyguladığı projeleri kendi topladığı ihtiyaç verilerine dayandırarak hazırlar.  Tüm projeler afetten etkilenmiş topluluklarla birlikte geliştirilir.  Projeleri geliştirirken yerel kapasiteleri göz önünde bulunduran Hayata Destek ekibi bu sayede geliştirdiği projelerin kalitesini ve etkisinin sürekliliğini sağlamış olur.

İnsani kriz durumlarında hedef en kısa zamanda en temel malzemeleri en kırılgan gruplara en etkili şekilde ulaştırmak ki bu sayede insan hayatını kurtarmak ve onurlu yaşam hakkını korumak.  İnsani yardım projelerini acil yardım malzemesi dağıtımı ötesine taşıyan Hayata Destek, afetten zarar görmüş toplulukların orta ve uzun vadeli ihtiyaçlarını da karşılar.

İyileştirme çalışmaları çerçevesinde psiko-sosyal destek, eğitim ve öğretim, geçim kaynağı ve iş sağlama alanlarında çalışan Hayata Destek, afet risk yönetimi, çatışma önleme ve insani yardımı kalkınmaya bağlayan projelere öncelik verir.

Toplum Temelli Su Sağlama, Hijyen Eğitimi ve Sanitasyon Projesi

Hayata Destek’in Keşmir depreminden sonra bölgede yaptığı ihtiyaç tespit çalışmaları sonucu temiz su kaynaklarına erişim ve kanalizasyon sistemi eks...