Verilere göre türkiye’de yaşayan 1 milyondan fazla çocuk işçi var. Çoğunluğu ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan bu çocukların 400 binden fazlası, uluslararası çalışma örgütü’nün çocuk işçiliğinin “en kötü biçimlerinden biri” olarak tanımladığı mevsimlik gezici tarımda çalışıyor.

Etkin bir insani yardım ve afetle mücadele stratejisi için sivil toplumun güçlendirme çalışmaları yürütüyoruz.  Sivil toplum kuruluşları arasında bilgi akışına, uzmanlık ve kaynak paylaşımına zemin olacak koordinasyon ağları kurmaya çalışıyor, insani yardım kapasitesinin gelişmesine önem veriyoruz.

Bu amaçla 2003 yılında Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG), Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile biraraya gelerek kurduğumuz Sivil Toplum Afet Platformu aracılığı ile ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, üniversiteler, medya ve özel sektörden paydaşları buluşturuyoruz. Bu platform ile Türkiye’deki afetlere etkili bir şekilde müdahale edebilmek için kapasite geliştirmeyi ve işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.  Sivil Toplum Afet Platformu hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için www.sitap.org adresini ziyaret edin.

© Hayata Destek/Kerem Yücel