Hayata Destek Derneği olarak, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde
çocukların mevsimlik tarım işçiliğinde çalışmasının önüne geçmek için herkesi
çocuk olmaya çağırdık!
Support to Life invited everyone to become children in
Children’s Rights Day in order to prevent children from working in seasonal
agricultural work. 
Elimizdeki güncel olmayan verilere göre (TÜİK 2012 İşgücü
Anketi) Türkiye’de 1 milyon çocuk, yasadışı olduğu halde, işçi olarak
çalıştırılıyor. Bunun %45’ini ise tarımda çalışan çocuklar oluşturuyor. Ayrıca
Hayata Destek’in Şubat 2013-Kasım 2014 arasında gerçekleştirdiği saha
araştırması bulgularına göre mevsimlik gezici tarımda görüşülen hanelerin
toplam nüfusunun yüzde 52’sini çocuklar oluşturuyor, yani mevsimlik tarım
işçilerinin yarısından fazlasını çocuklar oluşturuyor!Bu çocuklar evlerinden,
okullarından, tüm yasal haklarından uzak bir hayat sürüyor; ömür boyu kalıcı
sağlık sorunları ve en kötüsü de kalıcı yoksulluğa mahkum ediliyorlar.
Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, doğumlarından itibaren mevsimlik tarım
göçünün beraberinde getirdiği şartlardan etkileniyorlar.
 
According to outdated data on our hands (TUİK 2012 Workforce
Survey) 1 million children are being employed even though it’s illegal. 45% of
this number involves children who are working in agriculture. Moreover,
according to the findings of research conducted between February 2013 –
November 2014 by the field team of Support to Life, 52% of the interviewed
population is children. So, more than half of the seasonal agricultural workers
are children! These children carry on a life away from all their legal rights,
their homes and schools, they are convicted to permanent health problems and
even worse; permanent poverty. The children of seasonal agricultural workers
are influenced from birth by the conditions brought by seasonal agricultural
work. 
 ‘Bu iş çocuk oyuncağı
değil!’ kampanyası kapsamında geçtiğimiz yıl 20 Kasım’da başlattığımız imza
kampanyasına bir yıl içerisinde 36.318 kişi ile 25 ayrı kuruluş destek vererek
“TBMM'de bulunan tüm siyasi parti gruplarından mevsimlik tarım işçilerinin ve
çocuklarının sorunlarını her yönüyle ele alıp çözecek bir Meclis Araştırma
Komisyonu kurmaları” talebimizin arkasında durdu. Geçtiğimiz hafta, üyeleri
belirlenme aşamasında olan bu komisyonun kurulacağı haberini aldık; bugün de
yayınlanan araştırma raporunun komisyona iletilmesi ile aldığımız imzaların
teslimi için TBMM Başkanlığında Sayın Cemil Çiçek ile görüştük. “Bu İş Çocuk
Oyuncağı Değil” kampanyasının, bir yıllık hedefine ulaşması için destek veren
herkese sonsuz teşekkürler!
By signing the petition we have initiated in 20th
of November in the context of “This Is No Child Toy” campaign, 36,318 individuals
and 25 different institution have supported our demand to “all the political
parties in TBMM (Grand National Assembly of Turkey) form a parliamentary investigation
committee to address and solve the problems of seasonal agricultural workers
and their children “. Last week, we’ve received the news that the committee
will be established. And today we are meeting with Mr. Cemil Çiçek from TBMM
for the delivery of the signatures received to be given to the committee. Many
thanks to those who have supported the “This Is No Kid Toy” campaign to reach
its annual goal!
Ancak nihai amacımız, hem mevsimlik tarım sektöründe, hem de
diğer sektörlerde çalışan ve risk altındaki çocukların temel haklarına
kavuşması için gerçekçi politikalar üretilmesi ve bunların bir an önce
uygulanması.
However, our ultimate goal is to ensure that realistic
policies will be produced and implemented for the children who are at risk or
already working in seasonal agricultural work and other sectors. 
Bugün, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde hem dünya
çocuklarının haklarına destek vermek, hem de Türkiye'deki çocuk işçilerin yasal
haklarına bir an önce kavuşmalarını sağlamak için sesimizi yükseltiyoruz.
 
Today, on 20th of November Children’s Rights Day, we raise
our voices to support the children’s rights and to make sure that children
workers in Turkey gain access to their legal rights. 
‘Hepimiz bir gün çocuk olduk, hepimiz bugün çocuk olduk!’ temalı
destek kampanyamız ‘#çocukolduk’ ile; toplumun dikkatini bu konuya çekebilmek
ve tüm çocukların haklarına kavuşabilmesi için Kadıköy'de ve Türkiye’deki beş
farklı üniversite kampüsünde, onlarca gönüllüyle birlikte oyunlar oynayarak
#çocukolduk.
Through our support campaign “#çocukolduk”;  themed as “we were once kids, today we’ve became
kids again!”, we have become kids again by playing games with dozens of
volunteers in 5 different university campuses in Turkey in order  for children to access to their rights and
attract the attention of the society to this issue. 

Arşiv

Bültenimize Üye Olun

    crossmenuchevron-downarrow-left