Verilere göre, Türkiye’de 2 milyona yakın çocuk işçi var. Çoğunluğu ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan bu çocukların 400 binden fazlası, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün çocuk işçiliğinin “en kötü biçimlerinden biri” olarak tanımladığı mevsimlik gezici tarımda çalışıyor.

Çocuk koruma programımız kapsamında çalıştığımız tüm alanlarda, çocukların karşılaşabileceği riskleri azaltmayı ve ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda yürüttüğümüz çalışmalarla çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinden biri olan mevsimlik gezici tarımda olumsuz koşullarda yaşamak zorunda kalan, eğitim, güvenli ve sağlıklı bir ortamda büyüme, barınma, gelişim gibi temel haklarından mahrum bırakılan çocuklara ve Suriye krizi nedeniyle ülkerinden göç etmek zorunda kalan, bu göç nedeniyle şiddet, ihmal ve istismara uğrayan mülteci çocuklara ulaşmayı amaçlıyoruz.

NASIL YAPIYORUZ?

 • ÇOCUK HAKLARINI ‘SAVUNUYORUZ’

  bicod-logo-pozitif12

  “Bu İş Çocuk Oyuncağı Değil” sloganıyla yürüttüğümüz kampanyayla çocuk işçilerle ilgili kamuoyunda farkındalık yaratmayı ve ilgili mercileri sorumluluk almaya teşvik etmeyi hedefliyoruz.

 • ‘YUVARLAK MASA TOPLANTILARI’ DÜZENLİYORUZ

  Çocuk işçiliği ile ilgili kamu, sivil toplum, akademi ve sendika temsilcileri gibi konuyla ilgili çalışma yürüten tüm paydaşları yan yana getirdiğimiz yuvarlak masa toplantıları organize ediyoruz.

 • SAHA ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ

  Mevsimlik tarım alanlarında  afet koşullarında yaşamak zorunda kalan çocuklar için mevsimlik gezici tarım sahalarında ve  Hayata Destek Evlerimizde eğitimlerine destek olacak etkinlikler düzenliyoruz.

 • İŞVEREN EĞİTİMLERİ VERİYORUZ

  Verdiğimiz eğitimlerde bahçe sahiplerini, iyi sosyal şartlarda yapılan tarım uygulamalarına teşvik etmeyi; işveren hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmeyi hedefliyoruz.

 • AİLELERİ VE İŞVERENLERİ BİLGİLENDİRİYORUZ

  Çalışan tarım işçisi ve mülteci çocukların  aileleri ve işverenlerini ziyaret ediyor, çocukların çalışmaları durumunda maruz kaldıkları hak ihlalleri, çocuk hakları ve çocuk gelişimi konusunda bilgilendiriyoruz.

 • İÇ KAPASİTEMİZİ GELİŞTİRİYORUZ

  Çocuk koruma politikamızı ve davranış kurallarımızı geliştiriyor, programlarımızı,  çalışma prensiplerimizi çocuk koruma perspektifiyle uyumlu hale getiriyoruz. Kurumların çocuk koruma kapasitelerinin arttırmalarına destek oluyoruz.

© Hayata Destek/Kerem Yücel

Çocuk işçiliği, çocuğun yaşına uygun olmayan ya da zihinsel, sosyal veya eğitsel gelişimlerine zarar verebilecek tehlikeli faaliyetlerle uğraşmasıdır. Türkiye’de çocuk işçiliğini tanımlayan yaş sınırı 15’tir. 15 yaş altındaki çocukların çalıştırılması yasaktır.