Genel

Hayata Destek ne zaman kuruldu?

2005 yılında temelleri atılan derneğimiz, 2009 yılında dernek statüsü aldı.

Hayata Destek'in genel merkezi nerededir?

Dernek genel merkezimizin adresi şudur: Cenap Şahabettin Sok. No: 42 Koşuyolu Mah. 34718 Kadıköy/İstanbul.

Hayata Destek'in başka illerde ofisi var mı?
Derneğimizin genel merkezi İstanbul’da bulunmaktadır. İl temsilciliklerimiz ise Diyarbakır, Hatay, Adana, Kayseri Mersin, Mardin ve Şanlıurfa illerindedir. Detaylı bilgi için Bize Ulaşın sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
Hayata Destek başka ülkelerde çalışıyor mu?

Derneğimiz ihtiyaç kapsamında tek başına ya da diğer insani yardım organizasyonları ile birlikte Türkiye çevresindeki afet bölgelerinde faaliyet yürütmektedir. Türkiye dışında çalışmalarımızı görmek için Hayata Destek Hikâyemizi inceleyebilirsiniz.

Hayata Destek, nasıl çalışır, prensipleri nelerdir?

İnsani yardım çalışmalarımızda amacımız doğal ya da insan eliyle oluşan afetlerden etkilenen toplulukların temel ihtiyaçlarına ve haklarına erişebilmelerini sağlamaktır. Bu kapsamda tüm faaliyetlerimizi uluslararası insani yardım ilkeleri olan insanlık, tarafsızlık, ayrım gözetmemek, bağımsızlık ve hesap verebilirliği ilkelerine Dayandırırız.  Afet bölgesindeki ihtiyaç analizini en çok zarar görmüş, en kırılgan kesimi dikkate alarak yaparız. Kendi ihtiyaç analizlerimiz sonrasında acil yardım operasyonlarımızı afetten etkilenen bireylerin/ toplulukların katılımını da sağlayarak planlarız.

Yürüttüğümüz tüm programlarımızda Çocuk Koruma İlkelerimize bağlı kalır ve çocuğun yararını ön planda tutarız. İlkeleri ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için Hesap Verebilirlik sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Hayata Destek nasıl çalışmalar yapar?

Derneğimiz doğal ve insan eliyle oluşmuş afetlerden etkilenenler için uzmanlığı olan Acil Yardım, Afete Hazırlık ve Risk Azaltma, Su Sağlama, Sanitasyon Hijyen, Koruma , Kapasite ve Farkındalık Geliştirme, Geçim Kaynağını ve Eğitime Destekleme alanlarında çalışmalar yürütür. Devam eden çalışmalarımız için Programlarımız sayfamıza, tamamlanan çalışmalarımız için Hayata Destek Hikâyemize bakabilirsiniz.

Hayata Destek eğitim bursu veriyor mu?

Eğitime yönelik çalışmalarımız afet sonrasında, afet koşullarında eğitimin desteklenmesine yöneliktir. Derneğimizin eğitim bursu programı bulunmamaktadır.

Hayata Destek çalışmalarından nasıl haberdar olabilirim?

Sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir, üç ayda bir yayınladığımız e-bültenimize üye olabilir, [email protected] adresine e-posta atarak çalışmalarımıza dair bilgi alabilirsiniz.

Hayata Destek sağladığı yardımları kime ulaştıracağını nasıl belirliyor?

İnsani yardım ulaştıracağımız sahalarda, uluslararası prensipleri dikkate alarak ihtiyaç analizleri yaparız. Bu ihtiyaç analiz çalışmaları sonrasında kaynakları en verimli kullanabilecek planlamayı oluşturur ve en ihtiyaç sahibi bireyden başlayarak mümkün olan en fazla kişiye insani yardımı ulaştırırız. İhtiyaç sahibini belirlerken ailedeki kişi sayısı, gelir düzeyi, gıda ihtiyacı ve benzeri kırılganlık kriterlerini göz önünde bulundururuz.

Derneğiniz finansal kaynaklarını nasıl sağlıyor?

Ulusal ve uluslararası kurumların sağladığı fon ve hibeler, derneğin amacını gerçekleştirmek için yürüttüğü projelerin finansal kaynağını oluşturmaktadır. Diğer finansal kaynaklarımız ise tek bir desteğe bağımlı kalmayacak şekilde üye aidatları, gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar, yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenen etkinlik ve kampanyalardan sağlamaktadır. Derneğimiz bağımsızlığını, tarafsızlığını ve inandırıcılığını tehlikeye atacak nitelikte olan ya da olduğundan şüphe duyduğu gelirleri kabul etmez. İşbirliği yaptığımız kuruluşların her türlü hizmet ve mal üretim aşamalarında insan hakları, ayrımcılık, cinsiyet istismarı, çevre/doğanın korunması gibi konularda özen gösteriyor olmalarına titizlikle dikkat ederiz. Daha detaylı bilgi için Hesap Verebilirlik sayfamıza bakabilir, katkı sağlamak için Hayata Destek Olabilirsiniz.

Abonelik

E-posta listesine nasıl üye olabilirim?

Ayrıca web sitemizde yer alan Bültenimize Üye Olun bölümünden de iletişim bilgilerinizi paylaşarak ya da [email protected] adresine e-posta atarak iletişim listemize üye olabilirsiniz.

E-posta listesinden nasıl ayrılabilirim?

Size iletilen bülten ve mesajlarda “Üyelikten Ayrıl” kısmını tıklayarak ya da [email protected] adresinden bize ayrılma talebinizi belirten bir e-posta atarak iletişim listemizden ayrılabilirsiniz.

Üyelik

Hayata Destek’e nasıl üye olabilirim?

Talebinizi, web sitemizdeki Bize Katılın sayası üzerinden de ulaşabileceğiniz Üyelik Başvurusu sayfasında bulunan başvuru formunu doldurarak derneğimize iletebilirsiniz. Ön değerlendirmenin ardından katılımınız uygun görülürse, size ileteceğimiz asıl üyelik formunu doldurup, ıslak imzalı bir şekilde merkezimize ulaştırarak gerçek üyelik başvurusunda bulunabilirsiniz. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.

Kariyer

İş ilanlarınıza nereden ulaşabilirim ve başvurabilirim?

Açık pozisyonlarımızı www.gelbasla.com veya www.yenibiris.com adreslerinden takip edebilir ve başvuruda bulunabilirsiniz. Genel başvurularınız için Bize Katılın Sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İşe alım süreçleriniz nasıl işliyor?

İşe alım sürecimiz doğru adayı doğru pozisyona yerleştirmeye dayanmaktadır. Pozisyona bağlı olarak değişmekle birlikte en az 2, en fazla 3 aşamalı bir seçim sürecimiz bulunmaktadır. İlk görüşme İnsan Kaynakları tarafından yapılır ve adaylar kuruma uyum ve pozisyona uygunluğa göre değerlendirilir. İnsan Kaynakları tarafından uygun bulunan adaylar “kısa liste” olarak adlandırılan bir liste ile ilgili yöneticiler ile paylaşılır. Kısa Liste üzerinden ikinci görüşme yapılır. Son aşama, süreci olumlu tamamlayan adayın referans kontrolü ve sonrasında teklifin kendisine sunulmasıdır. Bazı pozisyonlarımız için teknik test ve değerlendirme merkezi uygulamalarımız da bulunmaktadır.

Ücretleri neye göre belirliyorsunuz?

Kurum içerisindeki pozisyonlar arasında adil bir ücret dağılımı sağlamak İnsan Kaynakları olarak temel hedeflerimizden bir tanesidir. İş değerlendirmesi çalışması sonrasında iş büyüklüklerinin sıralanması ile oluşturulmuş bir kademe yapımız bulunmaktadır. Kademe sistemine göre yapılandırılmış ücret politikamızda ise eğitim, deneyim ve yabancı dil gibi özellikler göz önünde bulundurularak ücretler belirlenmektedir.

Bir pozisyonda olumsuz olarak değerlendirildim, bundan sonraki başvuru süreçlerimi de etkiler mi?

Tüm pozisyonlarımız birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmektedir. Daha önce başka pozisyonlara yaptığınız başvurunuz yeni değerlendirme sürecinizi etkilemez.

Çalışmaya başladığımda kariyer olanaklarım nelerdir?

Derneğimiz açık pozisyonlarının öncelikle kurum içi insan kaynağı ile kapatılmasını hedeflenir. Bu kapsamda açılan tüm pozisyonlarımız kurum içi çalışanların başvurusuna açılır ve kurum içerisinden gelen başvurular derneğin “Kariyer Yönetim Politikası” kapsamında değerlendirilir.

Adaylarla işe alım sürecinizin hangi noktalarında iletişime geçiyorsunuz?

Pozisyonlara gelen başvurulardan yalnızca kısa listeye giren uygun adaylar mülakat sürecine dâhil edilir. Mülakat sonrasında ortalama 2-3 hafta içerisinde olumlu ya da olumsuz dönüş yapılır. Mülakat sürecine dâhil edilmediklerinde, kariyer siteleri üzerinden başvuran adaylar yine aynı portal üzerinden e-posta ile bilgilendirilirler. Ancak e-posta yolu ile [email protected] adresine başvuru yapan adaylara bilgilendirme yapılamamaktadır.

Hayata Destek’in iş ilanlarına nasıl ulaşabilir ve başvurabilirim?

Tüm iş ve staj olanaklarımıza Kariyer Fırsatları sayfamızdan ulaşabilir, profilinizi oluşturarak başvuruda bulunabilirsiniz.

Hayata Destek iş başvurularını hangi kriterlere göre değerlendirir?

Hayata Destek iş başvurularını ilanda belirtilen söz konusu pozisyonun gerektirdiği eğitim, deneyim, dil bilgisi, teknik bilgi ve yetkinliklere göre değerlendirir.

Hayata Destek işe alım sürecinde adaylarla hangi aşamada iletişime geçer?

İş ilanlarına yapılan başvurular değerlendirildikten sonra sadece değerlendirmesi olumlu tamamlanan adaylarla iletişime geçilebilmektedir. İletişime geçilen adaylar mülakat sürecine dahil edilir. Mülakatını tamamlayan adaylara 3 hafta içerisinde olumlu veya olumsuz dönüş yapılır.

Hayata Destek çalışanları dernekte başka pozisyonlara başvurabilir mi?

Hayata Destek ihtiyaç duyulan yeni pozisyonları önce kurum içerisinde duyurur ve kendi insan kaynağı ile giderilmeyi hedefler. Bu kapsamda yayınlanan tüm pozisyonlar kurum içi çalışanların başvurusuna açılır ve çalışanlardan gelen başvurular derneğin “Kariyer Yönetim Politikası” kapsamında değerlendirilir.

Hayata Destek’in yayınlanan iş ilanlarına başvuruda bir kısıt var mıdır? Birden fazla ilana başvuruda bulunulabilir mi?

Yapılan her başvuru o ilan özelinde değerlendirilir. Başka ilanlara yapılan başvuru ya da yürütülen değerlendirme süreci yeni başvuruları etkilemez. Niteliklerinize uygun olduğunu düşündüğünüz her ilana başvurabilirsiniz.

Bağış

Hayata Destek’e nasıl bağış yapabilirim?

Yürüttüğümüz çalışmalara tek seferlik ya da düzenli bağışlarınızla katkı sağlayabilirsiniz.

Bunun için;

  • Bağış sayfamızı ziyaret edebilir ve destek olmak için kredi kartınızı kullanabilirsiniz.
  • Bankanız aracılığıyla aşağıdaki hesap numaraları üzerinden bağışta bulunabilirsiniz.
  • Cep telefonlarınızdan HAYATADESTEK yazıp 8071’e bir kısa mesaj gönderebilir ve gelen mesajı EVET yazarak cevaplayarak düzenli bağışçımız olabilirsiniz. Kısa mesaj ile desteğiniz her ay 10 TL olarak telefon faturanıza eklenecektir.

Daha detaylı bilgi için [email protected] adresinden bize yazabilirsiniz.

TÜRK LİRASI HESABI

BankaFinansbank A.Ş
Hesap AdıHayata Destek Derneği
ŞubeBebek Şubesi - 901
Hesap No46849836
IBAN NoTR39 0011 1000 0000 0046 8498 36

EURO HESABI

BankaFinansbank A.Ş
Hesap AdıHayata Destek Derneği
ŞubeBebek Şubesi - 901
Hesap No46262601
IBAN No TR55 0011 1000 0000 0046 2626 01

USD HESABI

BankaFinansbank A.Ş
Hesap AdıHayata Destek Derneği
ŞubeBebek Şubesi - 901
Hesap No46262605
IBAN NoTR44 0011 1000 0000 0046 2626 05

GBP HESABI

BankaFinansbank A.Ş
Hesap AdıHayata Destek Derneği
ŞubeBebek Şubesi - 901
Hesap No63851013
IBAN NoTR02 0011 1000 0000 0063 8510 13
Cep telefonu ile bağış yapabilir miyim?

Evet, cep telefonlarınızdan yalnızca bir kısa mesaj göndererek, düzenli bağışçımız olabilir ve yürüttüğümüz çalışmalara her ay 10 TL tutarında katkıda bulunabilirsiniz. Bunun için HAYATADESTEK yazıp 8071’e SMS atmanız ve gelen onay mesajını EVET yazarak yanıtlamanız yeterli.

Hayata Destek’e yurt dışından bağış yapabilir miyim?

Derneğimize yurtdışından aşağıdaki döviz hesaplarına aktarım yaparak bağışta bulunabilir, bagis.hayatadestek.org adresinden kredi kartı* ile bağışta bulunabilirsiniz.

* American Express Card ile bağış kabul edilememektedir.

Bağışlarım nerelerde kullanılıyor?

Derneğimize yapılan bağışlar, yürüttüğümüz faaliyetler çerçevesinde Mülteci Destek Programı ve Çocuk Koruma Programı özelinde çalışan toplum merkezlerimiz ve yine bu alanlarda yürütülen saha ve yönetim çalışmalarımızda kullanılmaktadır.

Hayata Destek imzacısı olduğu “Bağışcı Hakları Beyannamesi” ile bağışçılarına verdikleri bağışın amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını sorgulama hakkına sahipsiniz.

Bağış yaptığıma dair bir belge alabilir miyim?

Arzu eden bağışçılarımıza bağış makbuzlarını ve tüm bağışçılarımıza derneğimiz imzasıyla, bize sundukları destek için bir teşekkür mektubu ulaştırıyoruz.

Bağışlarımla ilgili vergi indirimi almam mümkün mü?

Hayır.

Nakdi bağış dışında yardımda bulunabilir miyim? (Kıyafet, kırtasiye, gıda… vb. )

Derneğimize nakdi yardımlar dışında kullanılmamış eşya ve malzeme yardımlarında bulunabilirsiniz. İnsani yardım standartları gereği ayni yardım kapsamında, faydalanıcılarımıza kullanılmamış eşya ve malzeme yardımı ulaştırmak önceliğimiz. Ayrıca insan kaynağı ve mekân yetersizliği nedeniyle tasnif etmekte yaşadığımız sıkıntılar dolayısıyla ikinci el eşya yardımlarını kabul edemiyoruz.

Hayata Destek ile kaynak geliştirme konusunda ben/kurumum nasıl çalışabilir?

Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirebilir işbirlikleri kurabiliriz.

Yardımseverlik koşusuna katılabilir ya da kendinize özel yardımseverlik kampanyanızı yaratabilirsiniz.

Özel gün sertifikalarımızı satın alarak destek olabilirsiniz.

Bültenimize Üye Olun

    crossmenuchevron-downarrow-left