GÖKHAN ERKUTLU

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Gökhan Erkutlu 15 yıldır insani yardım alanında yerel ve uluslararası kuruluşlarda görev alıyor.

Profesyonel kariyerine ICMC’de 2001 yılında başladı. Türkiye, Yemen ve Lübnan’da göçmenler, mülteciler ve ülke içi mültecilerin aralarında yer aldığı yerinden edilmiş statüsündekilere yönelik koruma projelerinde çalıştı. Bu projelerin bir kısmını sahada yönetti. Geçmiş tecrübeleri arasında İngiltere’deki Azınlık Hakları ve Mülteciler Konseyi için yaptığı çalışmalar da bulunuyor.

Erkutlu, son sekiz yıldır Hayata Destek Derneği’nde Operasyonlar Yöneticisi olarak görev alıyor. Bu süre içinde kuruluşta yürütülen operasyonların ihtiyacına göre farklı sorumluluklar üstlendi. Bugün, operasyonlar yöneticisi olarak Türkiye içinde yürütülen Mülteci Destek Programı’nın genel yönetiminden sorumlu pozisyonda. Ayrıca  kuruluşun acil durumlara hazırlık ve müdahale projelerinin yönetimi görevlerini üstleniyor.

Gökhan Erkutlu, Hayata Destek Derneği çatısı altında “E-Kart ile Hayata Destek” programını hayata geçirerek sadece derneğe değil, mültecilere yönelik yerel düzeyde yürütülen tüm yardım operasyonlarına da örnek teşkil eden bir yarar kazandırdı. Erkutlu’nun koordine ettiği program çerçevesinde yararlanıcılara e-kartlarla nakdi yardımın aktarılması ve ihtiyaca yönelik yararlanıcıların tercihi doğrultusunda alışveriş yapılarak kullanılması sağlanıyor. Proje uygulamasında tabletler ve akıllı telefonların kullanılmasıyla ise operasyon kapsamında elde edilen veriler sağlıklı şekilde toplanabiliyor.

Gökhan Erkutlu, lisans derecesini Marmara Üniversitesi, İşletme Bölümü’nden aldı.

gerkutlu@hayatadestek.org