Yükleme Yapılan Yemek Kartı Hizmet Alım İhalesi Referans No: PT-2017-017

Hayata Destek Derneği, Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerinin azaltımı, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini aza indirgemek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının karşılanmasına destek vermek için toplum-temelli çalışmalar yürütmektedir.

Hayata Destek hedefleri doğrultusunda sürmekte olan stratejik çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

  • Mülteci Destek Programı: Türkiye’deki mültecilerin sayısı ve zarargörebilirliği arttığı sürece, Hayata Destek, kamplar dışında hayatını sürdüren mültecilere insani yardım ve koruma sağlamaya devam edecektir.
  • Çocuk Koruma Programı: Hayata Destek, Suriyeli çocuklar ile mevsimlik gezici tarım göçünden etkilenen çocuklara yönelik koruma hizmetleri ve psikososyal destek çalışmaları yürütmektedir. Çalışan çocuklar ile risk altındaki çocukların eğitime devamlılıklarına katkı sağlayan Hayata Destek, yaşam becerilerinin geliştirilmesine yönelik aktivitelerin yanı sıra farkındalık arttırma çalışmaları ve atölyeler düzenlemektedir.
  • Sivil Toplum Afet Platformu: Hayata Destek paydaş kurumlarla birlikte, sivil toplum aktörlerini doğal ve çatışma kaynaklı afetlere ilişkin konularda bilgi paylaşımı, kapasite geliştirme ve savunuculuk için bir araya getirecek bir platform oluşturmuştur.

Hayata Destek Derneği; bireysel koruma programı, toplum temelli koruma programı, çocuk koruma programı ve geçim kaynakları programı aracılığıyla Suriyeli mültecileri desteklemektedir.

Referans No:

PT-2017-017
İhalenin Adı: Yükleme Yapılan Yemek Kartı Hizmeti

İhalenin Konusu:

HAYATA DESTEK’in Mersin, Adana,  Hatay, Diyarbakır, İstanbul, Kayseri, Mardin, Şanlıurfa, Zonguldak’ta veya daha sonradan oluşabilecek, projelerinde çalışacak personeli için 1 (bir) yıllık yemek ihtiyacının, yükleme yapılan yemek kartı  ile alınması için firmanın belirlenmesi.
İhale Usulü: Kapalı Zarf
Sözleşme Süresi: 01.02.2018 – 31.01.2019
Son Başvuru Tarihi 25 Ocak 2018 –  17:30

 

Şartlar ve Koşullar

 

Teklif vermek isteyen isteklilerin, ihaleye ait referans numarasını belirterek ihale@www.hayatadestek.org adresinden ihale dosyası talep etmeleri gerekmektedir.

Duyurular