HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

Hayata Destek Oluyoruz

Afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamayı amaçlayan bir insani yardım kuruluşuyuz. 2005’ten bu yana insanlık, ayrım gözetmeme, tarafsızlık, bağımsızlık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle Acil Yardım, Mülteci Destek, Çocuk Koruma ve Sivil Toplumu Güçlendirme ve Koordinasyon çalışmaları yürütüyor ve hayatı destekliyoruz.

İlkelerimiz
null

Daha fazlası için

null

Daha fazlası için

null

Daha fazlası için

null

Daha fazlası için

Uzmanlık Alanlarımız

ACİL YARDIM: İnsani kriz durumunda temel ihtiyaçların giderilmesi amacıyla beslenme ve barınma, ısınma ve hijyen ihtiyaçlarını karşılayacak malzemelerin dağıtımını yapıyoruz.

AFET HAZIRLIK VE RİSK AZALTMA: Afet riski yüksek bölgelerde yerel halka afet riski eğitimleri vererek afet bilincini yükseltmeyi ve olası kriz durumunda riskleri minimum düzeye indirmeyi hedefliyoruz.

EĞİTİME DESTEK: Afet döneminde  örgün eğitimden kopan çocuklar için çadır sınıflar kuruyor ve eğitim malzemeleri ulaştırıyoruz. Eğitmen eğitimleri vererek faaliyetlerin sürekliliğini sağlıyoruz.

GEÇİM KAYNAĞINI DESTEKLEME: Afetten etkilenen birey ve toplulukların kendi ayakları üzerinde durmalarını ve gelir elde edebilecekleri fırsatlara erişebilmelerini hedefliyoruz.

KAPASİTE GELİŞTİRME: Birey, topluluk ve kurumların afete hazırlanmaları, risklerin azaltılması ve afet sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili kapasite geliştirme ve koordinasyon çalışmaları yürütüyoruz.

FARKINDALIK GELİŞTİRME: Saha çalışmalarında edindiğimiz bilgi ve deneyimle, kırılgan grupların temel haklarının korunması ve ilgili yasal düzenlemeler için kamuoyu oluşturma faaliyetleri yürütüyoruz.

KORUMA: Krizlerden etkilenen kişilere haklarına erişme konusunda bilgilendirme ve yönlendirme yapıyor, fiziksel ve psikolojik zararlarını iyileştirme konusunda destek sağlıyoruz.

SU SAĞLAMA, SANİTASYON, HİJYEN: Kriz bölgelerinde hastalık risklerini azaltmak için temiz suya erişim, hijyen koşul ve malzemelerinin sağlanması alanlarında faaliyet gösteriyoruz.

HAYATA DESTEK
HİKAYEMİZ

İŞBİRLİKLERİMİZ VE
ÇALIŞMA ORTAKLARIMIZ

ÇALIŞMA
BÖLGELERİMİZ