Hayata Destek Oluyoruz

Afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamayı amaçlayan bir insani yardım kuruluşuyuz. 2005’ten bu yana insanlık, ayrım gözetmeme, tarafsızlık, bağımsızlık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle Acil Yardım, Mülteci Destek, Çocuk Koruma ve Sivil Toplumu Güçlendirme ve Koordinasyon çalışmaları yürütüyor ve hayatı destekliyoruz.

Programlarımız

İlkelerimiz

İnsanlık

İnsani yardımın amacı, yaşamı ve sağlığı korumak, insanın mağduriyetini gidererek herkese saygı duyulmasını sağlamaktır. Kültürlerarası anlayış, dayanışma esasında afetten zarar görmüş her insanın eşit yardım ve haklara erişimi için hayatı destekleriz.

Ayrım Gözetmemek

İnsani yardım, en acil durumlara öncelik verilerek, milliyet, ırk, cinsiyet, dinî inanç, sınıf veya politik görüş anlamında hiçbir ayrım yapılmadan sadece ihtiyaç temelli sağlanmalıdır. İhtiyaç sahipleri arasında ayrım gözetmeden hayatı destekleriz.

Tarafsızlık

İnsani yardım aktörleri, çatışmalarda taraf tutmamalı; politik, ırksal, dinî ya da ideolojik tartışmalara girmemelidir. Çalıştığımız bölgelerde, hiçbir çatışmanın tarafı olmadan insani ihtiyaçlara odaklanarak hayatı destekleriz.

Bağımsızlık

İnsani yardım, politik, ekonomik ve diğer güç odaklarından bağımsız yürütülmelidir. Afet müdahale planımızı kendi ihtiyaç analizlerimize göre oluşturur, yardım önceliğimizde siyasi, ekonomik, askeri çıkar gözetmeden hayatı destekleriz.

Hesap Verebilirlik

İnsani yardım aktörleri, yürüttükleri çalışmalarda birey, topluluk, ortak, bağışçı ve devletler dahil tüm paydaşlara karşı hesap verebilir olmalıdır. İnsani yardım faaliyetlerimizi hesap verme sorumluluğu bilinciyle yürüterek hayatı destekleriz.

Uzmanlık Alanlarımız

Acil Yardım

İnsani kriz durumunda temel ihtiyaçların giderilmesi amacıyla beslenme ve barınma, ısınma ve hijyen ihtiyaçlarını karşılayacak malzemelerin dağıtımını yapıyoruz.

Afet Hazırlık ve Risk Azaltma

Afet riski yüksek bölgelerde yerel halka afet riski eğitimleri vererek afet bilincini yükseltmeyi ve olası kriz durumunda riskleri minimum düzeye indirmeyi hedefliyoruz.

Eğitime Destek

Afet döneminde örgün eğitimden kopan çocuklar için çadır sınıflar kuruyor ve eğitim malzemeleri ulaştırıyoruz. Eğitmen eğitimleri vererek faaliyetlerin sürekliliğini sağlıyoruz.

Geçim Kaynağını Destekleme

Afetten etkilenen birey ve toplulukların kendi ayakları üzerinde durmalarını ve gelir elde edebilecekleri fırsatlara erişebilmelerini hedefliyoruz.

Kapasite Geliştirme

Birey, topluluk ve kurumların afete hazırlanmaları, risklerin azaltılması ve afet sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili kapasite geliştirme ve koordinasyon çalışmaları yürütüyoruz.

Farkındalık Geliştirme

Saha çalışmalarında edindiğimiz bilgi ve deneyimle, kırılgan grupların temel haklarının korunması ve ilgili yasal düzenlemeler için kamuoyu oluşturma faaliyetleri yürütüyoruz.

Koruma

Krizlerden etkilenen kişilere haklarına erişme konusunda bilgilendirme ve yönlendirme yapıyor, fiziksel ve psikolojik zararlarını iyileştirme konusunda destek sağlıyoruz.

Su Sağlama, Sanitasyon, Hijyen

Kriz bölgelerinde hastalık risklerini azaltmak için temiz suya erişim, hijyen koşul ve malzemelerinin sağlanması alanlarında faaliyet gösteriyoruz.

Bültenimize Üye Olun

    apartmentmapcrossmenuchevron-downarrow-left