Aşağıdaki ön başvuru formunu doldurarak, talebinizi derneğimize iletebilirsiniz.

  • Date Format: DD dot MM dot YYYY

Üyelik talebinizin değerlendirilmesinden sonra üyelik başvurunuzu ıslak imzalı şekilde merkezimize ulaştırmanız gerekir. Yazılı olarak alınan üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve başvuru sürecinize dair sonuç yazısı tarafınıza iletilir.