Ayrıntılı Olarak Belirtiniz

3MB boyutunda ve pdf, jpg, jpeg, png formatında

1

Dosya adı:

Dosya boyutu:

1

Dosya adı:

Dosya boyutu:

Bu kapsamda belirtilen kişisel verilerimin belirtilen amaçla ve sınırlı olmak kaydıyla, gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilerek işlenmesine ve işleme amaçlarına bağlı olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, bağışçılarına ve kamu veya özel hukuk tüzel kişilerine aktarılmasına özgür irademle onay verdiğimi, Hayata Destek tarafından bu hususta tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış olarak bilgilendirildiğimi, aşağıda belirttiğim tercihlerim doğrultusunda Kanun çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

Bu Aday Tedarikçi Başvuru Formunu imzalayan firmalar, ihale sürecinde, öncesinde veya sonrasında her ne suretle olursa olsun, hiçbir Hayata Destek çalışanına veya birimine hediye veya ikramda bulunmayacaklarını kabul ederler. (Hayata Destek Derneği bu konuda Sıfır Tolerans prensibini uygulayacak olup, olası bir ihlalde daha önceden yapılmış sözleşmeyi tek taraflı ve karşılıksız feshetme hakkını saklı tutar.)

* Firmaların bu formu doldurması, Hayata Destek Derneği'nin onaylı tedarikçi listesine girdiği anlamına gelmemektedir.

Bültenimize Üye Olun

    crossmenuchevron-downarrow-left