Toplum temelli afet risk yönetimi çalışmalarıyla yereli destekliyoruz. Türkiye’nin afet bölgelerinde, yerel halkı ihtiyacı tespit ve proje önermeye teşvik ediyor, risk azaltan projeler için hibe ve süpervizyon desteği sağlayarak yereli afet öncesi ve sonrası koşullar karşısında güçlendiriyoruz.

Türkiye 2021 yılında orman yangını ve sel felaketleriyle mücadelede ciddi kayıplar yaşadı. Muğla Marmaris ve Antalya Manavgat’ta on binlerce hektar ormanlık alan içinde yaşayan sayısız canlıyla birlikte yok oldu; Kastamonu Bozkurt’ta ilçe merkezi enkaz hâline geldi. Yaşananlar, derinleşen iklim krizi koşullarıyla afetlerin azalmayacağını ancak önlemler alınması gereğini hatırlatıyor. Afetlerden etkilenmiş insanların hayatlarını iyileştirmek üzere 2005’den bu yana acil yardım ve müdahale çalışmaları yapan Hayata Destek, tam da bu sebeple ‘Toplum Temelli Afet Risk Yönetimi’ çalışmalarını başlattı.

Toplum Temelli Afet Risk Yönetimi çalışmaları, afet bölgesindeki eksik ve ihtiyaçları, afetten doğrudan etkilenen yerel halk ile tespit etmek ve afetlerle mücadele için yereli güçlendirmek fikriyle geliştirildi. Kastamonu, Muğla ve Antalya’da mobil saha ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda yerel topluluklar kendi ihtiyaçlarını tespit ediyor ve bu ihtiyaçlara cevap verecek proje önerileri hazırlayarak derneğimize sunuyor. Afete müdahale ve afet sonrası iyileştirme gibi kritik konularda uygulanabilir ve etkili bulunan projeler Hayata Destek seçici kurulu tarafından belirleniyor ve mikro hibelerle destekleniyor.

Direktörümüz Sema Genel Karaosmanoğlu, bu çalışmanın afet bölgelerinde kalıcı iyileştirme için başarılı bir model olduğunun altını çizdi: “Biliyoruz ki afete hazırlık temelde afet bölgelerinde yaşayan halkın güçlenmesiyle sağlanabilir. Modelin özelliği afet bölgelerinde yaşayan toplulukların riskleri kendilerinin değerlendirmesi, ihtiyaçları kendilerinin önceliklendirmesi, çözüme dair fikirleri kendilerinin geliştirmesi ve sonra da kendilerinin bu fikirleri eyleme dönüştürmesi… Bizim tek katkımız ve rolümüz, bu süreci kolaylaştırmak ve fonu mikro hibeler şeklinde doğrudan topluluklara devretmek. Mikro hibelerden faydalanan yerel toplulukların kendi kapasitelerini güçlendirmek için sergiledikleri gönüllü çabaya, ilgili kamu kurumlarıyla kurdukları güçlü iletişime, yeni adımlara dair titiz planlamalarına tanık oluyoruz. Bunlar, süreklilik ve kalıcı iyileşmenin çok iyi birer örneği. Görüyoruz ki, hayat yerelde güçleniyor.”

24 Mahallede 34 Yerel İnisiyatife Destek: #AfeteBirlikteHazırız

2022 Aralık itibarıyla Bozkurt, Manavgat ve Marmaris çevresinde 24 mahallede, yerel inisiyatiflerin şekillendirdiği ve yürüttüğü 34 projeye mikro hibe desteği sağladık.Sahada görev alan proje sorumluları, seçilen projelerin tasarımının son hâline getirilmesi ve uygulanması, bütçe yönetimi süreçlerinde, yerel topluluklara süpervizyon desteği sunmayı sürdürüyor.

‘Hayat Yerelde Güçlenir’ Belgeseli

Afetlerden zarar gören Marmaris, Manavgat ve Bozkurt halkı afete karşı geliştirdikleri projelerin hem yürütücüsü hem de yararlanıcısı. Bu çalışmalar yine bölge halkının gayretiyle bir filmde bir araya geldi.

Etiketler:

Arşiv

Bültenimize Üye Olun

    crossmenuchevron-downarrow-left