18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü

Milyonlarca insan 2021’de de daha özgür ve insanca bir yaşam umuduyla yaşadıkları ülkelerinden kaçmak, daha güvenli gördükleri coğrafyalara sığınmak zorunda kaldı. Sadece bu yılın ilk yarısında, dünya genelinde savaş ve çatışmalar nedeniyle 84 milyon insan yerinden edildi. Bunların 35 milyonu çocuk. 51 milyon kişi de kendi ülkesi içinde daha güvenli bir bölgeye kaçtı. Senaryo maalesef önceki senelerle benzer. Savaş, iç çatışmalar, anti demokratik yönetimler, ekonomik krizler ve iklim krizi bu yıl da göç hareketliliğinin ana sebepleri olmaya devam etti.

On yıllardır tutulan istatistikler gösteriyor ki dünyadaki göç hareketliliği her yıl artma eğiliminde. Birleşmiş Milletler’e (BM) göre şu anda, uluslararası göçmenler dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 3,6'sını (yaklaşık 300 milyon) temsil ediyor. Dünyada çatışmalar, ekonomik dengesizlik, nüfus artışı gibi kronik sorunlar devam ettiği sürece göç de hayatın olağan bir parçası olarak kalacak gibi görünüyor.

BM Genel Kurulu, bundan 21 yıl önce, 2000 yılında 18 Aralık’ı Uluslararası Göçmenler Günü olarak kabul etti. 18 Aralık, Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme’nin BM Genel Kurulu’nda 1990’da kabul edildiği gün olması nedeniyle tercih edildi. Türkiye’nin de taraf olduğu 93 maddelik bu sözleşme, göçmen işçilerin temel insan haklarını koruyan çok önemli bir uluslararası metin. Sözleşme’nin 7. maddesi şöyle:

Taraf Devletler, insan hakları ile ilgili uluslararası sözleşmeler uyarınca, kendi ülkeleri içinde yaşayan veya yasal yetki alanına giren tüm göçmen işçilere ve aile fertlerine, cinsiyet, ırk, renk, dil, din veya inanç, siyasal veya diğer görüşler, millî, etnik veya sosyal köken, vatandaşlık, yaş, ekonomik durum, mülkiyet, medenî durum, doğum veya diğer statüler gibi nedenlerle hiçbir ayırımcılık yapmaksızın bu Sözleşmede öngörülen haklara saygı göstermeyi ve uygulamayı taahhüt ederler.”

18 Aralık’ın Uluslararası Göçmenler Günü olarak ilan edilmesinin amacı göçmenlerin görünürlüğünü artırmak, haklarını hatırlatmak ve sorunlarına dair farkındalığı yükseltmek. Göçmenler, tarih boyunca gittikleri ülkelere sosyal ve ekonomik açıdan çok büyük katkılarda bulundular. Başta altyapı, üretim, hizmet, gıda ve güvenlik olmak üzere birçok temel sektörde aktif rol aldılar. Gittikleri ülkelerdeki kültürel çeşitliliğe, toplumların ilerlemesine katkı sundular. Ancak aynı oranda da dışlanmaya, ayrımcılığa maruz bırakıldılar.

Göçmen ve mülteci karşıtlığı son yıllarda dünya genelinde maalesef en fazla öne çıkan politik eğilimlerin başında geliyor. Ve bugün uluslararası toplumun önünde, göçün kendisi kadar yayılma eğilimi gösteren yabancı karşıtlığına karşı acil çözümler üretmek gibi büyük bir ödev duruyor. Biz de Hayata Destek olarak bu özel gün vesilesiyle, insanlık tarihi boyunca aşina olduğumuz göç olgusuna ve bugünün dünyasının göçmen algısına dikkat çekmek istiyoruz. Bir kez daha #BeraberBirGelecek #HepimizeİyiGelecek diyor ve herkesi farklılıklarımızın bize kattığı zenginliklerin ayırdında olmaya davet ediyoruz.

Etiketler:

Arşiv

Bültenimize Üye Olun

    crossmenuchevron-downarrow-left