Afet bölgesinde çalışan sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek kurduğu Türkiye Yerel STK İnsani Forumu (TİF), 21-22 Ocak tarihlerinde Gaziantep’te ‘Yerelde İyi Örnekler Çalıştayı’ düzenledi.

Hayata Destek Derneği’nin Sivil Toplum Geliştirme Merkezi ile birlikte sekreteryasını yürüttüğü TİF, depremden etkilenen Adıyaman, Malatya, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illerinde çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) görünürlüğünü artırmak, kaynaklara erişimlerini sağlamak ve deneyim paylaşımına zemin oluşturmak için iki gün süren bir çalıştay organize etti.

Yerelde İyi Örnekler Çalıştayı’nın ilk gününde, iyi örnek olarak seçilen 16 kurumun katılımıyla atölye çalışması yapıldı. Kamuoyuna açık düzenlenen 2. gün oturumlarına ise uluslararası ve yerel STK’lar, BM ajansları, donör kuruluşlar, kamu kurumları, yerel topluluk ve inisiyatiflerden 123 temsilci katıldı.

Çalıştay, Hayata Destek Direktörü Sema Genel Karaosmanoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. TİF’in genel çerçevesi ve önceliklerini aktaran Karaosmanoğlu, dayanışmaya vurgu yaptı: “Bugün ‘dayanışma’ kelimesini çokça duyacaksınız, dayanışma insanları, dayanışma grupları, dayanışma dernekleri… Yerel sivil toplumun ruhunu en iyi yansıtan kelime belki de bu.  Bir afet sonrası dayanışmaya yapılan yatırımın iyileşmenin ve toparlanmanın sihirli anahtarı olduğunu gördük.“ Karaosmanoğlu ayrıca, yereldeki gücü ortaya çıkarmanın ve desteklemenin, çıktıları da sürdürülebilir kıldığını vurguladı.

Ardından TİF’i destekleyen ağ, Uluslararası Yardımlar için Koreli STK’lar Konseyi (KCOC) temsilcisi Junyoung Park ve Hayata Destek Yerelleşme Birimi Yöneticisi Serkan Denli yerelleşmenin önemine dikkat çeken birer konuşma yaptı.

4 panelden oluşan çalıştay programının ‘Afete Müdahale, Sivil Toplum ve Koordinasyon’ başlıklı ilk paneline, Adıyaman Sivil Toplum Dayanışma Grubu, Afet Psikolojisi Platformu, Sıfır Ayrımcılık Derneği, Serinyol El Ele Dayanışma Derneği temsilcileri katıldı. Oturumda, afet sürecindeki yerel koordinasyonun, afet durumunda yerel olmanın ve sahayı bilmenin önemi konuşuldu.

Afet Durumlarında Kırılgan Gruplarla Çalışma’, başlıklı 2. panele Afet Otizm Dayanışma Ağı, Malatya Şam Derneği, Sivil Düşler Derneği, Bünyan Gençlik ve Kalkınma Derneği katıldı. Kurumlar, özellikle kırılgan gruplarla afetten önce de çalışıyor olmanın, afette ilk anda müdahale konusunda avantaj olduğu vurgulandı.

Kadın-Genç-Çocuk Çalışmaları’ başlıklı 3. panele Buradayız Hatay Derneği, Afet Sonrası Kadın Destek Programı, Eksi 25 Derneği, Kahta Değişim Meclisi (KADİM) temsilcileri katıldı. Oturumda özellikle afet sonrası genç gruplara verilen hizmetlerin yetersiz kaldığı belirtildi. Öte yandan, yerelde çalışan kurumların depremin ilk anından itibaren psikososyal destek, temel ihtiyaç, sağlık gibi hizmetleri sağlayabilmelerinin; deprem öncesinde var olan işbirliklerini kullanabiliyor olmalarının önemine değinildi.

İşbirlikleri, Ortaklıklar ve Finansmana Erişim’ başlıklı son panele Toprak Ana Kadın Kooperatifi, Dayanışma İnsanları Derneği, Kentsel Gelişim Derneği (KEGED), Deprem Dayanışması Derneği katıldı. Yerel kurumların işbirliklerine odaklanan panelde, uluslararası kurumlarla çalışmanın öğretici fakat bazen zorlayıcı olduğundan bahsedildi; afet sonrası fon verme sürecinde yerele başvurmanın, kurumların ihtiyaçlarını kendilerinin belirlediği bir sistemin önemine vurgu yapıldı.

Çalıştayın kapanışını ise Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Genel Koordinatörü Tezcan Eralp Abay yaptı, yerelleşme konusunda Türkiye ve uluslararası ölçekteki gelişmelerini aktardı; aktif vatandaşlığın ve demokrasinin yerelleşmeye olan etkisinden bahsetti.

TİF Hakkında

6 Şubat Depremlerinin ardından kurulan uluslararası insani yardım koordinasyon yapısına, yerel sivil toplum kuruluşlarının ve sivil ağların entegre edilmesine yardımcı olmak için, aralarında Hayata Destek’in de bulunduğu Yerelleşme Savunuculuk Grubu (YSG) üyeleri, Türkiye Yerel STK İnsani Forumu’nu (TİF) kurdu.  Yerel örgütlerin ihtiyaçlarını tespit ederek Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da olmak üzere 4 merkezde TİF temsilcileri çalışmaya devam ediyor.

Hayata Destek’in ev sahipliğinde ve Hayata Destek ile Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin ortak sekretaryasında çalışan TİF’in ulusal düzeyde 73 üyesi, yerel düzeyde ise depremden en çok etkilenen dört ilde çalışan STK’lar ve ağları içeren geniş bir iletişim ve paydaş ağı bulunuyor.

Etiketler:

Arşiv

Bültenimize Üye Olun

    crossmenuchevron-downarrow-left