Hayata Destek Derneği (STL) ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) işbirliğiyle, Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) ve Diakonie Katastrophenhilfe (DKH) desteğiyle Ankara HiltonSa Hotel’de, 24-26 Eylül tarihleri arasında, üç gün süren ‘Karşılaş, Paylaş, İham Al – Mülteci Koruma Alanında İyi Uygulamalar Konferansı’ düzenlendi.

Dünya genelinde 200 milyon insanın insani yardıma ihtiyaç duyduğu, 25 milyon 900 bin kişinin mülteci konumunda olduğu günümüz koşullarında karşılıklı akıl yürütmek, çözüm önerilerini zenginleştirmek, yeni yöntemlere kapı aralayabilmek için, Mülteci Koruma Alanında İyi Uygulamak Konferansı’nda, altı uzman moderatör eşliğinde 10 ülkeden 23 değerli panelist deneyimlerini aktaran sunuşlar yaptı. Açılış bölümünde, konunun ana muhatabı kamu kuruluşlarından yetkili isimler ve mülteci koruma alanında önemli hizmetler sunan sivil toplum kuruluşları temsilcileri, konferansın sac ayaklarını oluşturan üç temaya –Çocuk Koruma, Temel Hak ve Hizmetlere Erişim, Cinsel ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet- mercek tuttu. Ardından oturumlara geçildi. Her gün bir temaya odaklanılarak uzman konukların açılış konuşmaları dinlendi, alt başlıklarla zenginleşen iyi uygulama örneklerinin yer aldığı paneller düzenlendi. Ayrıca konferansın üç gününde, üç misafir konuşmacı ağırlandı. Son oturumda ise konferans boyunca yapılan sunuşlar ve değerlendirmeler üç tematik yuvarlak masa toplantısında tartışıldı, raporlaştırıldı.

Konferans, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden, Genel Müdür Yardımcımız Mehmet Sinan Yıldız, Almanya Büyükelçiliği İş Geliştirme Müsteşarı Dr. Manuel Paulus, Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Türkiye Ofisi Başkanı Claudia Amaral ve Hayata Destek Derneği Direktörü Sema Genel Karaosmanoğlu’nun açılış konuşmalarıyla başladı. Konuşmacılar mülteci konusunda dünyada ve Türkiye’deki güncel durumun resmini çekerek bu alanda yapılan çalışmalarda bütünlüklü, koordinasyon odaklı, doğru ihtiyaç tespitine dayanan ve süreklilik sağlayabilecek projelerin önemine dikkat çekti.

Konferansın ilk gününün teması ise koruma alanında çocuk odaklı yürütülen çalışmalardı. Savaş, çatışma ve zorunlu göçten etkilenen çocukların ‘iyi olma hali’ne mercek tutulan oturuma iki önemli kurumun temsilcilerinin paylaşımlarıyla başlandı. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF’ten, Sosyal Politika Birim Başkanı Emre Üçkardeşler, çocuk koruma ve sosyal koruma alanlarının bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasının önemine vurgu yaptı. Diğer uzman konuşmacı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Bayram İnce de çocuk koruma riskleri ve ilgili mekanizmalara erişim konularının altını çizdi. Açılış konuşmalarını takiben düzenlenen iki panelde, Mısır, Tayland ve Türkiye’de kamu aktörleri, yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının iyi uygulama örnekleri sunuldu. Günün misafir konuşmacısı da Çocuk Güvenliği Uzmanı Cem Demirayak’tı.

Etkinliğin, ikinci gününde düzenlenen üç panelde mülteci toplulukların temel hak ve hizmetlere erişimde yaşadıkları sorunlara ve iyi uygulama örnekleri ışığında çözüm önerilerine mercek tutuldu. Almanya, Kanada, Hollanda, Hong Kong, İspanya ve Türkiye’den sunulan örnek çalışmalarda; hak temelli yaklaşım, mülteciler ve yerel toplum arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, sosyal uyum ve topluluk temelli faaliyetler, mülteci toplulukları mobilize eden komiteler, mülteciler için sürdürülebilir çözümler kapsamında geçim kaynakları faaliyetleri ve mültecilerin bilgiye erişimlerini kolaylaştıran projelere ışık tutuldu. Konuya dair açılış konuşmalarını Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nden Kıdemli Koruma Sorumlusu Neşe Kılıçoğlu ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum İletişim Daire Başkanı Sayın Doktor Aydın Keskin Kadıoğlu yaparken misafir konuşmacı oturumunda Bursa Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu yer aldı.

Konferansın son gününde de dünyanın dört bir yanında mücadele edilen bir insan hakkı ihlaline, cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konusuna mülteci çalışmaları perspektifiyle bakıldı. İlk oturumda Kadınlarla Dayanışma Vakfı Direktörü Özgül Kaptan açılış konuşmasında, göç ve toplumsal cinsiyet temelli şiddete değindi. Günün tematik panelindeyse Lübnan, Ürdün, Hindistan ve Türkiye’de yürütülen dört örnek çalışma üzerinden şiddeti önleyici haklara erişim, özelleştirilmiş hizmetler ve topluluk temelli koruma faaliyetleri ele alındı. Misafir konuşmacı oturumundaysa Hayata Destek Direktörü Sema Genel Karaosmanoğlu, kadın çalışmalarında birçok önemli projeye imza atmış, kendisi de bir mülteci olan Pakistanlı aktivist Anila Noor ile söyleşi yaptı.

Üç günlük oturum ve paneller dizisini, mülteci alanında çalışma yürüten kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları temsilcisi 200’den fazla izleyici takip etti. Beş kıtadan farklı deneyimlerin paylaşıldığı konferansın yuvarlak masa oturumunda katkı sunmak isteyen izleyiciler, konuşmacılar, moderatör ve panelistler bir araya gelerek temalar özelinde önerilerini derledi.

Konferansa dair dokümantasyon çalışmalarına ilerleyen dönemde etkinliğin web sitesi, www.good-practices.com sayfasından iki dilli olarak ulaşılabilecek. Hayata Destek Derneği’nin yürüttüğü saha çalışmalarından derlediği fotoğraf ve insan hikâyelerini içeren  ‘Biz Paylaştıkça Biziz’ isimli dijital sergi de etkinliğin ilk günü yayına girdi. Sergiye web sitesinden erişilebilir.

Etiketler:

Arşiv

Bültenimize Üye Olun

    crossmenuchevron-downarrow-left