Geçim Kaynağını Desteklemede İyi Örnekler Konferansı
13 Kasım 2019, Radisson Blu Şişli, İstanbul

Giriş
Hayata Destek Derneği, Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) ve Save The Children (SCI) ortaklığında Geçim Kaynağını Desteklemede İyi Örnekler Konferansı düzenliyor. 13 Kasım Çarşamba günü Radisson Blu Şişli’de düzenlenecek etkinlikte hedefimiz, İstanbul’da ya da Türkiye’nin farklı bölgelerinde, zorunlu yer değiştirme neticesinde zarar görebilir konuma gelen birey ve toplulukların geçim kaynaklarına erişim ihtiyaçlarına cevap veren kişi ve kurumları bir araya getirerek, bilgi ve tecrübe paylaşımına fırsat sunmak.

Bir tam gün sürecek konferansta, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki paydaşların katılımıyla, özellikle İstanbul’da benimsenebilecek iyi uygulama örnekleri paylaşılacak. Bu paylaşım ortamı, çalışma çağındaki mülteci topluluklar ile topluluğun istihdam ihtiyacına yönelik faaliyet yürüten kurumların ve özel sektör temsilcilerinin de diyalog zeminini güçlendirecek.

Genel Bakış
Türkiye bugün dünya üzerindeki en kalabalık mülteci nüfusa ev sahipliği yapıyor. 2011 yılında başlayan ve zaman ilerledikçe şiddetlenen Suriye krizi, milyonlarca insanı zorla yerinden etti. Türkiye dâhil geniş bir coğrafyaya etki eden ‘mülteci konusu’, çağımızın en geniş ölçekli ve karmaşık insani krizlerinden biri haline geldi. Savaştan kaçan insanların vardıkları yeni ülkede hayata tutunmak için verdikleri mücadelenin destekçisi konumundaki insani yardım camiası, süreç içinde değişen ihtiyaçları tahlil ederek çalışmalarını şekillendirdi. Bugün en temel ihtiyaç, kişilerin kendi ayakları üzerinde duran, herhangi bir yardıma ya da desteğe bağımlı kalmadan sorunlarıyla baş etme kabiliyetleri yüksek ve sosyal uyuma açık bireyler haline gelmesi.

Dünya genelinde ve Türkiye özelinde yapılan araştırmalara göre, mülteciler yaşadıkları ülkelerde gerek girişimci, gerek işgücü, gerekse tüketici olarak ekonomiye katkıda bulunabiliyor ve ülkedeki varlıkları ülke ekonomilerine ‘net kazanım’ olarak yansıyabiliyor. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Haziran 2019 verilerine göre, Suriyeli nüfusun yaklaşık %60’ı çalışma çağında. Dolayısıyla Suriyeli nüfusun istihdam olanaklarına etkin bir biçimde erişiminin sağlanması hem kendi ayakları üstünde durabilen bağımsız bireyler olmalarına destek olabilir, hem de ülke ekonomisinin canlanmasına katkı sunabilir.

Hedefleri netleştirmek kadar önem taşıyansa o hedeflere gidecek yolları ön görebilmek. Türkiye’nin farklı bölgelerinde birçok kurum ve kuruluş mülteci çalışmaları alanında önemli çalışmalara imza atıyor. Her bir deneyim güçlü ve zayıf yanların analizlerinin yapılması, öğrenilmiş derslerin artırılması, çözüm önerilerinin zenginleştirilmesi doğrultusunda değer taşıyor. Geçim Kaynağını Desteklemede İyi Örnekler Konferansı, işte bu deneyimlerin üretken bir ortamda yan yana gelinerek paylaşılmalarına ortam sağlamak için düzenleniyor.

İyi Örnek Temaları
Konferansımızdaki iki panel, geçim kaynağını destekleme çalışmalarında ön plana çıkan iki hattı konu edinecek. Panellerden birinin ana teması girişimcilik olurken diğer panel bölümünde iş gücüne katılım ve istihdam edilebilirlik başlıklarında örnek teşkil eden projeler sunulacak. Her bir panelde beş farklı iyi örnek konu edilecek. Girişimcilik başlığı altında kooperatifleşme, iş kurma tecrübeleri aktarılırken istihdam odaklı proje örneklerinde kapasite geliştirme yöntemleri ele alınacak. Konferans akışında kürsüyü devralacak misafir konuşmacılar aracılığıyla; panel oturumlarında sunulan iyi örneklerin nasıl bir iş piyasası ortamında, hangi ihtiyaçlar-imkanlar- eksikler denkleminde hayata geçirildiği, Türkiye’deki çalışma hayatı koşulları ve mültecilerin bu koşullara adapte olma yolları değerlendirilecek.

Stant & Tanıtım Alanı
Etkinlikte tüm katılımcıların birebir iletişime geçebileceği, çalışmalarını aktarabileceği ve birbirlerinden bilgi alabileceği bir stant alanı kurulacaktır. Bu alanda sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve kamu kurumları temsilcileri stantları aracılığıyla katılımcılara doğrudan erişme fırsatı elde edecek.

Etkinlik Ajandası
09:00 – 10:00 Kayıt
10:00 – 11:00 Açılış Konuşmaları
11:00 – 11:15 Çay-Kahve Molası
11:15 – 11:30 Misafir Konuşmacı
11:30 – 12:45 PANEL-I / Girişimcilik - İyi Örnek Sunumları
12:45 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 13:45 Misafir Konuşmacı
13:45 – 15:00 PANEL-II / İş gücüne katılım ve istihdam edilebilirlik - İyi Örnek Sunumları
15:00 – 15:15 Kapanış Konuşması
15:15 – 17:00 Stant Alanında Tanıtım ve Diyalog

İletişim
Elif Özcan Güneri, Hayata Destek Proje Yöneticisi
E-mail : [email protected]
Tel. : +90 216 336 22 62
Fax : +90 216 336 29 25
Mobile : +90 549 822 06 57

Organizatör Hakkında
Hayata Destek Derneği
Support to Life (STL)
Hayata Destek Derneği afetlerden etkilenen birey ve toplulukların temek hak ve hizmetlere erişimine destek olmak amacıyla kurulmuş bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek risklerin asgari düzeye indirilmesi için çalışır ve toplumların en zarar görebilir kesimlerinin kapasitelerini güçlendirerek, dirençliliklerini arttırarak afetlere müdahale eder. İnsani yardım ilkeleri çerçevesinde faaliyet yürüten Hayata Destek insanlık, tarafsızlık, ayrım gözetmeme, bağımsızlık ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlıdır. Hayata Destek faaliyetlerini Acil Yardım, Mülteci Destek, Mevsimlik Tarımda Çocuk Koruma ve Kapasite Güçlendirme & Koordinasyon programları çerçevesinde yürütmektedir.

Donör Kurumlar Hakkında
İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansı
İsviçre, Orta Doğu bölgesinde çatışmalardan etkilenen ve savunmasız insanlar için güvenli, yaşanabilir ve barışçıl yaşam koşullarının sağlanmasına, kırılganlığın azaltılmasına, çatışmaların önlenmesine ve dönüştürülmesine İsviçre İşbirliği Programı aracılığıyla katkıda bulunur.
Türkiye’de İsviçre, mevcut faaliyetlerinin yanı sıra, ulusal makamlar ve Birleşmiş Milletler tarafından Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planında (3RP) belirlenen öncelikler, uluslararası hukuk ve insan hakları standartları doğrultusunda, mültecilerin ve ev sahibi toplulukların desteklenmesine odaklanmakta ve kamu kuruluşlarının göç yönetimi konusunda kapasitelerini güçlendirmelerine katkıda bulunmaktadır.

Save the Children
Save the Children olarak biz, her çocuğun bir geleceği olması gerektiğine inanmaktayız. Her yeni gün, Türkiye’de ve dünyada çocukların hayata sağlıklı bir başlangıç yapabilmesi, eğitime eşit fırsatlarla erişebilmesi ve her türlü mağduriyetten korunabilmesi için çalısıyoruz. Afet ve krizlerin ardından, ve çocukların en korunmasız olduğu zamanlarda, Save the Children bölgeye ilk ulaşan ve en son ayrılan kurumların arasındadır. Bizler çocukların tüm ihtiyaçlarının karşılanması ve seslerinin tüm dünya tarafından duyulması gerekliliğini ilke edindik. Ulaşılması en güç bölgelerde bulunanlar dahil olmak üzere, dünya genelinde milyonlarca çocuk için kalıcı çözümler üretip, ihtiyaçlarına cevap verebilmek hedefimizdir. Save the Children ailesi olarak bizler, çocukların hayatlarının güzel bir geleceğe evrilmesini amaçlıyoruz.

Etiketler:

Arşiv

Bültenimize Üye Olun

    crossmenuchevron-downarrow-left