Hayata Destek Derneği, İspanya merkezli sivil toplum kuruluşu Action Against Hunger (ACF) ile geçen sene başlattığı ortak işe alım kampanyasını bu sene de sürdürüyor. 

Hayata Destek Derneği, küresel boyutta açlıkla mücadeleyi hedefleyen sivil toplum örgütü Action Against Hunger (ACF) ile geçen sene başlattığı ortak işe alım kampanyasını bu sene de sürdürüyor. Türkiye’de uluslararası bir sivil toplum kuruluşu ile işbirliği içinde düzenlenen ilk işe alım kampanyası olma özelliği taşıyan bu girişimle, sivil toplum alanında çalışmanın tercih edilirliğini artırmak, aynı zamanda sivil toplum bilincine sahip ve bu alanda çalışmak isteyen kişilerle bir araya gelinmesi hedefleniyor.

Hayata Destek Derneği hâlihazırda Türkiye’de Mülteci Destek, Çocuk Koruma, Acil Yardım, Sivil Toplum Güçlendirme ve Ağ Oluşturma Programları kapsamında faaliyetlerini yürütüyor. İspanya tabanlı ACF ise
Madrid ve Barselona’daki merkez ofisleriyle dünya genelinde birçok noktada operasyonel kapasiteye sahip. İşe alım kampanyasında her iki kuruluş, kendi çalışma alanlarının ihtiyaçları doğrultusunda pozisyonlarını beyan ediyor ve ilgili adaylara sesleniyor.

Ortak iş ilanına yapılan başvurular, adayların deneyimleri ve potansiyellerine göre değerlendirmeye alınacak. Yapılan genel görüşmelerin ardından uygun bulunan adaylar ACF için başta Madrid ve Barselona şehirlerindeki pozisyonlarda, Hayata Destek Derneği için de başta bölge temsilciliklerinin yer aldığı Hatay, Diyarbakır, Şanlıurfa ve İstanbul’daki pozisyonlarda değerlendirilecek. İş başvuruları 8 Mart 2017 tarihine kadar devam edecek. Adaylarla görüşmeler ise 27-30 Mart tarihlerinde yapılacak.
Detaylı bilgi için; https://gelbasla.com/en/is-ilanlari/support-to-life-action-against-hunger-recruitment-campaign/

Hayata Destek Derneği hakkında: 

Hayata Destek, doğal ve insan kaynaklı afetlerden etkilenmiş toplumların temel haklarına erişimini sağlama ve ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bağımsız bir insani yardım derneğidir. Uluslararası insani yardımın temel ilkelerini benimseyen Hayata Destek; insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hesap verebilirlik prensipleri çerçevesinde faaliyetlerini Türkiye ve çevresi bölgelerde sürdürmektedir. Suriye Krizi’nin başlangıcından bu yana mültecilere yönelik koruma ve destek amaçlı sınır iller ve İstanbul’da geniş kapsamlı insani yardım operasyonları yürütülmektedir. Ayrıca dernek, Çocuk Koruma Programı kapsamında çocuk işçiliği ile mücadelede sorumluluk alan dernek, Sivil Toplum Güçlendirme ve Koordinasyon Programı ile afete hazırlıklılığı artırmak için çalışırken, Acil Yardım Programı ile afetlerden etkilenen toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına ulaşmaları için çalışmaktadır.

ACF hakkında:

Action Against Hunger - ACF (Açlığa Karşı Eylem), küresel boyutta açlığı bitirmek için çalışan, tarafsız ve kar amacı gütmeyen bir uluslararası insani yardım örgütüdür. ACF, doğal ya da insan kaynaklı ciddi krizlerde, gıda güvenliği tehlikeye girmiş ve açlık durumu ortaya çıkmış bölgelerde; sosyal yapının iç ya da dış etkenler nedeniyle yıkıldığı ve bir toplumsal kesimin aşırı kırılgan hale geldiği durumlarda; insani yardım bir hayatta kalma öğesi haline geldiğinde harekete geçer. ACF, beslenme, sağlık, gıda güvenliği, su ve sanitasyon konularında sorumluluk üstlenir.

Bilgi için:

Hayata Destek İletişim ve Kaynak Geliştirme Departmanı

Aslı Arslan / Tel: +90 216 336 22 62 / Email: [email protected]

Çiğdem Usta / Tel: +90 216 3362262 / Email: [email protected]

Etiketler:

Arşiv

Bültenimize Üye Olun

    crossmenuchevron-downarrow-left