Kooperatif ve Sosyal Girişimlere Yönelik Destek Programı

Hayata Destek olarak İstanbul’da 2017’den bu yana yürüttüğümüz geçim kaynağını destekleme projelerinde bu yıl kooperatif ve sosyal girişimleri destekliyoruz. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) desteğiyle hayata geçirdiğimiz bu programla katılımcı, demokratik, adil ve sürdürülebilir gelir modellerini güçlendirmeyi, çok kültürlü yapıların uyumuna katkı sunmayı hedefliyoruz. Program yararlanıcısı olarak belirlenen kooperatif ve sosyal girişimlere, ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen özel destekler sunuyoruz. Bu destekler arasında eğitimler, atölyeler, ayni yardımlar, danışmanlık, istihdam, pazarlama ve görünürlük giderlerinin temini, sosyal uyum faaliyetleri gibi ihtiyaç odaklı ve birbirinden farklı birçok başlık bulunuyor.

Kooperatif ve sosyal girişimler, küresel ekonomik rejimin çizdiği sınırlara alternatif bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Çok kültürlü çalışma alanına ve daha adil bir kazanç modeline uygun ortamı yaratmaları, bulundukları sektörde tutunmaya çalışan bu kuruluşların önemini de artırıyor. Bu kuruluşlar kır-kent arasında kurulan alternatif ağlara iyi birer örnek oluşturuyor, yerel kalkınmaya katkılarının yanı sıra ortak değerler etrafında buluşan farklı gruplarla topluluk kavramını da öne çıkarıyor.

5 ayrı sektörde faaliyet gösteren toplam 10 kuruluşun yer aldığı destek programımızda, gıda ve temizlik sektöründen 5 kuruluş bulunuyor. Şimdi gelin, bu 5 partnerimize daha yakından bakalım.

Kuruluş Hikayeniz Nedir?

Demeter Kooperatifi: Kooperatifimiz, 2019 yılında 13 kadın ortakla kurulmuş, bugün gönüllüleriyle birlikte 50 kadına ulaşmıştır. Kadınların hak ve özgürlükleri temelinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, sahada çalışmış bir grup kadın öncülüğünde kurulan kooperatifimizin amacı, kırsal alanda yaşayan kadınların yoksulluk döngüsü içindeki konumlarının azaltılmasına katkıda bulunmak, sürdürülebilir kalkınma amaçları çerçevesinde yer alan nitelikli istihdam ve ekonomik büyüme hedefini kırsal alanda yaratmaktır. Bölgenin şartlarına uygun hayvansal ürünlerin üretimi ve satışı konusunda üreticilerin desteklenmesi için Tarım Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet yürütülmektedir.

EKİP Kooperatifi: Carma Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi'ne verilen ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Dünya Bankası projesi çerçevesinde kurulmuştur. 9 Mart 2020 tarihinde Etkin Kadın İş Platformu Küçükçekmece Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, resmi olarak tescil edilmiş ve Küçükçekmece bölgesinde kadınlar tarafından kurulan ilk kooperatif olmuştur.

HALKA Kooperatifi: Sınırlı Sorumlu HALKA Temizlik İşleri Hizmet Kooperatifi, Avrupa Birliği’nin finansal desteği Dünya Bankası ve Impact Hub İstanbul’un uygulayıcı ortaklığında İzmir’de kurulmuştur. HALKA Kooperatifi temizlik sektöründe kurumsal müşterilere yönelik temizlik, dezenfeksiyon ve COVID-19 tedbirleri kapsamında biyosidal ilaçlama hizmeti vermektedir. Kooperatifimizde İzmir’de yaşayan T.C. vatandaşı kadınlar ve geçici koruma altındaki kadınlar ile proje yürütücüleri ortaktır. Kooperatifimiz kar amacı gütmeyen bir işçi/hizmet kooperatifidir.

İGAM Kooperatifi: İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi bünyesinde ihtiyaca yönelik kurulan bir kooperatiftir. Ankara’da bulunan iki mağaza ile satış yapmaktadır ve aynı zamanda kooperatifleri bir araya getirerek, tek çatı altında birleştirmeyi hedefleyen bir internet sitesine sahiptir. Eğitmenleri aracılığıyla mülteci kadınların yetkinliklerini arttırmayı ve aynı zamanda birlikte üretip birlikte kazanmayı amaçlamaktadır.

Moringantep Kooperatifi: Gaziantep ili Nurdağı ilçesi, tarımsal üretim ve pazarlama faaliyetleri, eşit ortaklık yapısı, 2017 yılında Tarım Bakanlığı tarafından yürütülen proje sonrası alt yapısı oluşturulan ve 2018 yılında kadın çiftçiler, proje ekibinden teknik elemanlar ve akademisyenler tarafından kurulmuştur. Kooperatif Gaziantep’in tarımsal alanda faaliyet gösteren ilk kadın kooperatifi olup yeni ve yenilikçi kooperatifler arasında yer almaktadır. Türkiye’de ilk defa moringa oleifera bitkisini yetiştiren ve markalaştırarak pazara ulaştıran bir yapısı vardır.

Başlıca Hedefleriniz ve Faaliyetleriniz Nelerdir?

Demeter Kooperatifi: Yörenin organik ürünleri ve hayvansal ürünlerinin üretimi ve tanıtımı için öncelikle kadınların eğitilmesi ve kadınların ekonomik haklarını öğrenmesi yönünde çalışmalar yürütülmektedir. HABİTAT ile temel kooperatif bilinci ve finansal okuryazarlık alanında kapasite geliştirme eğitimleri düzenliyor ve kooperatif bünyesinde ürettiğimiz ürünlerin tanıtımını ve satışını sağlayabileceğimiz bir web sitesi desteğinden yararlanıyoruz. Hayata Destek Derneği’nden almış olduğumuz malzeme desteğinin yanı sıra Genç İşi Kooperatifi ortaklığı ile yine kooperatifçiliğin mali, hukuki ve yönetim ilişkileri gibi birçok kapasite geliştirme eğitimleri organize ediyoruz. Kooperatifimiz, iklim şartlarının kısıtlı olması ve coğrafi konumun da etkisiyle hayvancılık ve tarıma elverişli olan ilçemizde neler yapılması gerektiği konusunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla görüşmeler yapıyor ve bu bağlamda çözüm alternatifleri sunmayı amaçlıyor. Ev eksenli üretim yapan kadınların satış yapabileceği bir ortam yaratmaya çalışan Demeter bu sayede kadınların ev ekonomisine katkıda bulunmayı ve kadınların üretimde daha aktif bir rol üstlenmeleri konusunda da fırsatlar sunuyor. Yerelde açmış olduğumuz ve bu sene faaliyete geçecek Tarım Evi işletmemizle kadınların evlerinde ürettikleri ürünlerin teşhirini ve satışını sağlayacağımız bir alan oluşturduk. Kadınlar bu alanda aynı zamanda yöresel kahvaltı ve lezzetlerin tadımının yapılabilmesine olanak sağlayacak. Tarım Evi Projesi’nde temel amacımız; yerelde ürettiklerimizle ulusal pazarda markalaşma yolunda adım atmak.

EKİP Kooperatifi: Türkiye’de kadın kooperatifleri kadınlar tarafından kurulan, kadınların sosyal ve ekonomik sorunlarına çözümler üretmeye çalışan, ortaklaşmaya dayalı yapılar olarak görülüyor. Yasal statü, tüzel kişilik ve amaçlar bakımından dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarından ayrılsalar da, pratikte kadın örgütlenmesi olarak hareket edebiliyorlar. Bazıları Türkiye kadın hareketinin aktif parçaları oluyor; kadın hakları ve cinsiyet eşitliği için de mücadele ediyorlar. Bununla birlikte ağırlıklı olarak 2000’lerden bu yana kurulan kadın kooperatifleri yoksulluğu azaltma, kalkınmaya katkıda bulunma ve istihdam sağlama gibi ekonomik amaçlarla da belirlenmiş ve özdeşleşmiş durumda. Dolayısıyla hem ekonomik hem sosyal amaçlar söz konusu. Bazen de sosyal amaçlar daha fazla ön plana çıkıyor. Kooperatif çalışmalarımızda sürdürülebilir üretim mekanizmaları aracılığıyla yenilikçi, sağlıklı ve hesaplı gıda ürünleri ile yemekler üretiyoruz.  Bu amaca ulaşırken kadınlar tarafından ve kadınların ekonomik refahını sağlamak için kooperatifçilik ilkelerinden faydalanıyoruz. 18 yaşından büyük T.C. vatandaşı kadınlar ile geçici koruma altındaki 31 kadını bir araya getiren, güzel bir iletişim içinde birlikte çalışmalarını yürüten bir sosyal kadın kooperatifiyiz. Kooperatifçilik meselesi kadınlar ve toplumsal cinsiyet kavramlarıyla yorumlandığında hedeflerimizi; kadın yoksulluğunu azaltmak, kadın istihdamının artırılmasına katkı sunmak, başarı hikayelerini sergileyerek kadınlara iş kurma konusunda ilham vermek, çeşitli sebeplerle kamu veya sivil toplum politikası çerçevesinde ulaşılması güç kadınları sosyoekonomik hayata dâhil etmek, özellikle güçlü kadın kooperatiflerinden oluşan güçlü işbirliğine dayalı alternatif kalkınma modeli geliştirmek ve ağ oluşturmak şeklinde sıralayabiliriz.

HALKA Kooperatifi: Kooperatifimizde ortaklara yönelik sosyal uyum, kadın güçlenmesi, kooperatifçilik, şiddetsiz iletişim, akran öğrenmesi ve iş geliştirme başlıklarında kapasite güçlendirme faaliyetleri yapılmaktadır. Kadınların güvenli ve güvenceli çalışma koşullarında eşit ve adil gelir elde etmesi ana hedefimizdir.

İGAM Kooperatifi: Hem üretim hem de pazarlama alanında kadın girişimciliğini destekliyor ve mesleki eğitimler yoluyla iş sahibi olmalarını sağlıyoruz. Sosyal uyumu teşvik ederken üretimde öz kaynaklarımızı kullanıyoruz. Ayrıca dezavantajlı grupların istihdam edilmelerine öncülük ediyoruz.

Moringantep Kooperatifi: Başlıca hedefimiz moringayı üretimden pazara kadar kooperatif kontrolünde yaygınlaştırmak, ürün geliştirme, satış ve pazarlama ağını sağlayarak genişlemek ve büyümek. Faaliyetlerimizi, organik moringa üretimi, sallama çay ve öğütülmüş moringa formları, moringalı antibakteriyel ürün çeşitliliği (el dezenfektanı, şampuan, sabun, boğaz spreyi) organik moringalı makarna üretimi yapmak şeklinde sıralayabiliriz.

Bu Destek Programına Başvuru Yapma Nedeniniz Neydi?

Demeter Kooperatifi: Tarım Evi Projesi için yeterli bütçeye sahip olmayışımız bizleri hibe programlarına yöneltti, yerel yönetimlerden mekan ve tadilat desteği alabilsek de malzeme ve kooperatif bilinçsizliği gibi daha birçok eksiği öngörebiliyorduk. Almış olduğumuz bu destekle bir işletmenin faal hale gelebilmesi için büyük bir avantaj sağlamış oldu.

EKİP Kooperatifi: Destek programına başvurma nedenimiz, kooperatif çalışmalarının bağımsız bir şekilde yürütülmesini desteklemektir.

HALKA Kooperatifi: Mevcut kaynaklarımızı doğru yönetmek ve sürdürülebilirliğimizi sağlamak amacıyla programa başvurduk. Sabit gider yükümüzün pandemi sonrası daha çok artması sebebiyle program aracılığıyla kaynaklarımızı doğru yönetmek ve dirençliliğimizi artırmak amacımız.

İGAM Kooperatifi: Destek programına başvurma nedenimiz sosyal amaçlı bir ticari kuruluş olmamıza dayanıyor. Üretim, pazarlama ve mesleki eğitimlerle birlikte, istihdamı sürdürülebilir kılmayı ve daha fazla insana ulaşmayı amaçlıyoruz.

Moringantep Kooperatifi: Kooperatifimizin güçlenmesini sağlamak ve aynı zamanda iş hacmine göre bünyemizde çalışan mülteci kadınlarla yerel halk arasındaki sosyal uyumu pekiştirmek amacıyla programa başvurduk.

Bu Destek Programı Size Nasıl Bir Katkı Sağladı?

Demeter Kooperatifi: Aldığımız destek kapsamında Tarım Evi’ni faaliyete geçirmeye başladık, işletmemizde 15 kadına istihdam sağladık. Henüz resmi açılış aşamasına geçecek kadar ilerleme kaydetmesek bile bu destek sayesinde hazırlık sürecini çok daha hızlandırmış olduk.

EKİP Kooperatifi: Mevcut durumda kooperatif bütçesi sınırlı olduğu için kadınları istihdam edebilirliğimiz bulunmuyor. İlk etapta proje desteği olarak alacağımız bütçeyle projenin tanınırlığını artıracağız ve mutfak şefi ile idari yöneticinin istihdamının sağlanmasının ardından üretime katılan kadınların günlük ücretle çalışmasını sağlamış olacağız. Sürekli ürün üretimi sirkülasyonunun sağlanması ile kooperatif işleyişine güven ve kadınların bağlılığı sağlanmış olacaktır.

HALKA Kooperatifi: İş piyasasına uyum sağlamış kadın ortaklarla esnek ve dinamik çalışma ana hedefimiz. Program bu ana hedefimize alt yapı ve süreci hızlandırma desteği sunuyor.

İGAM Kooperatifi: Destek programıyla daha fazla hammaddeye ulaşmayı ve üretim alanımızı genişletmeyi amaçlıyoruz. Üretimin ve satışların artmasıyla daha fazla dezavantajlı gruba ulaşmayı ve iş sahibi olmaları konusunda destek vermeyi hedefliyoruz.

Moringantep Kooperatifi: Bu destek programının bize sağladığı katkı, maddi ve manevi olarak kooperatife katma değer kazandırılması, daha sağlıklı üretim yapmamıza zemin oluşturulması oldu.

Geleceğe Dair Projeksiyonunuz Nedir?

Demeter Kooperatifi: Hedeflerimiz doğrultusunda tarım ve hayvansal ürünlerin yanı sıra yerelde yetişen pancar, ot ve aromatik bitkilerin burada teşhirini ve satışını sağlamak geleceğe dair öncelikli planımız. Bahsetmiş olduğumuz bu ürünlerin çoğu marka değeri taşıyacak literatürde ürünler. Elimizdeki bu fırsatları değerlendirerek Demeter’in bu markalaşma başarısına öncülük etmesini istiyoruz. Ayrıca Demeter’i güçlü kıldıktan sonraki hedefimiz tarım ve hayvancılık alanında dışa bağımlılığımızı en aza indirmeye çalışmak ve kooperatifin kendisine ait tarım arazileri ve hayvan çiftliği projeleri geliştirmek olacaktır.

EKİP Kooperatifi: Gelecekte kooperatiften desteklenen üye kadın sayısını 31’den 50’ye çıkartmaktır. Ürün çeşitliliğini yaratmak ve ilerde ürün ihraç eder seviyeye getirmektir.

HALKA Kooperatifi: Edinilen kazanımların iş piyasasında deneyimle buluşması ve ortakların insan onuruna yakışır şekilde çalışıp gelir elde etmesi. Bunun için görünürlük ve müşteri geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir. Özellikle daha çok T.C. vatandaşı kadın ortaklara erişerek sosyal uyum ve birlikte çalışmayı hedefliyoruz.

İGAM Kooperatifi: Kooperatif olarak ürün çeşitliliğini ve kaliteyi arttırmayı ve diğer kooperatiflerle birlikte çalışarak ürünlerin pazarlanmasında işbirliğine gidilmesini planlıyoruz. Böylece tüm kooperatifler için genel bir yarar sağlayabilmeyi amaçlıyoruz.

Moringantep Kooperatifi: Gelecek hedefimiz, Türkiye’de tanınırlığımızı arttırıp, yurt dışına açılmak.

Arşiv

Bültenimize Üye Olun

    crossmenuchevron-downarrow-left