ARALIK AYI EĞİTİM TAKVİMİ BELLİ OLDU

Tarihleri Kaydedin!

Mültecilere yönelik koruma çalışmalarında kişi ve kurumların kapasitelerini geliştirmeyi hedeflediğimiz çevrimiçi ücretsiz eğitim programımızın Aralık takvimi belli oldu. Eğitimlerimizde, sizi bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak beraber öğrenmeye davet ediyoruz!

  • Eğitimlerimizde katılımcı sayısı 30 kişiyle sınırlıdır. Katılımcılar başvuru tarihine göre önceliklendirilecektir. Kontenjan dolması durumunda başka bir tarih için sizinle iletişime geçilecektir.
  • 3 Aralık'taki 'Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete Giriş ve Cep Rehberi Eğitimi', sosyal hizmet uzmanları ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet vakalarına müdahale eden, bu vakaların yürütülme, yönetilme ve karar süreçlerinde yer alan kişilere yöneliktir.

Eğitimlere kaydınızı aşağıdaki adreslerden yapabilirsiniz:

3 Aralık 2020 (10:00-12:30), Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete Giriş ve Cep Rehberi Eğitimibit.ly/2HScc61
3 Aralık 2020 (13:30-16:00), Psikolojik İlk Yardım Eğitimikontenjan dolmuştur.
9 Aralık 2020 (10:00-17:00), Psikolojik İlk Yardım Eğitimibit.ly/36mvFoY
10 Aralık 2020 (13:30-16:00), Mülteci Hukuku Eğitimibit.ly/37hWDxe
14 Aralık 2020 (13:30-16:30), Psikolojik İlk Yardım Eğitimibit.ly/3muQkfS
15 Aralık 2020, Çocuk Koruma Eğitimikontenjan dolmuştur.
17 Aralık 2020 (13:30-16:30), Mülteci Hukuku Eğitimi → bit.ly/33ugyI4
17 Aralık 2020, Mülteci Hukuku Eğitimi → kontenjan dolmuştur.
21 Aralık 2020 (13:30-16:30), Çocuk Koruma Eğitimibit.ly/3qdfOAS
21 Aralık 2020 (10:00-13:30), Mülteci Hukuku Eğitimi → bit.ly/2ViW14U
23 Aralık 2020 (14:00-18:00), Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete Giriş ve Cep Rehberi Eğitimibit.ly/2VnHxAE

 

Eğitimlerimiz

Çocuk Koruma

Eğitimin amacı, temel düzeyde çocuk koruma ile ilgili bilgi sağlanarak çocuk korumanın anaakımlaştırılması ve güvenli yönlendirmelerin güçlendirilmesidir. Eğitimde çocuk, çocuk koruma, korunma ihtiyacı olan çocuk gibi temel kavramlar; çocuk korumanın temel ilkeleri, çocuğun korunma hakkının yasal dayanakları, çocuk koruma sistemi, güvenli ve etik yönlendirme mekanizmaları konuları ele alınır.

 

Mülteci Hukuku

Bu eğitimde Ulusal ve Uluslararası pozitif hukuk metinleri temelinde iltica hakkı, geri gönderme yasağı ve mülteci hukukunun temel ilkeleri anlatılır. Geçici Koruma Yönetmeliği’nin güncel hali, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ele alınır.

 

Psikolojik İlk Yardım

Eğitimde kriz ve afet durumlarında psikolojik ilk yardımın ne olduğu ve nasıl uygulandığı üzerine teorik ve pratik becerileri geliştirme amaçlanır. Eğitim içeriği kriz ve afet durumlarının tanımlanmasını, kriz durumlarında fizyolojik ve bilişsel reaksiyonların anlaşılmasını, kriz durumlarında kişilerle nasıl iletişim kurulacağının anlaşılmasını, psikolojik ilk yardımın ne olduğu ve ne olmadığının netleştirilmesini kapsar.

 

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete (TCDŞ) Giriş ve TCDŞ Cep Rehberi

Eğitimde toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin tanımı, TCDŞ’yi önleme, TCDŞ risklerini azaltma ve tüm çalışmalarda TCDŞ’ye maruz bırakılan kişilere daha fazla zarar vermeden nasıl destek olunabileceği anlatılmaktadır. Ayrıca eğitimde, bulunduğunuz yerde bir toplumsal cinsiyete dayalı şiddet uzmanı olmamasına rağmen size açılan bir TCDŞ’ye maruz bırakılmış kişiye nasıl destek olabileceğinizi anlatan cep rehberi tanıtılmaktadır. Cep rehberi Kuruluşlararası Daimi Komite tarafından hazırlanmış, Hayata Destek tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir.

 

Temel Düzeyde Korumanın Anaakımlaştırılması

Eğitim, insani yardım operasyonlarında korumanın yaygınlaştırılması için temel farkındalığın artırılmasını amaçlar. Eğitim, geçim kaynakları, sağlık gibi koruma dışındaki sektörlerde insani yardım çalışmaları yapan çalışanlara yönelik olan bu eğitimde korumanın anaakımlaştırılması önemi, insani yardım aktörlerinin sorumluluğu ve pratikte korumanın nasıl yaygınlaştırılabileceği ele alınır.

 

Temel İnsani Yardım Standardı

Hedef Kitle: İnsani yardım çalışanları

Eğitim İçeriği: Temel Kalite ve Hesap Verebilirlik İnsani Yardım Standardı (TİS), katılan kurum ve bireylerin, sağladıkları yardımın kalite ve etkinliğini arttırmak için kullanabilecekleri Dokuz Taahhüdü özetlemektedir. TİS aynı zamanda krizden etkilenen topluluklara ve bireylere karşı daha yüksek seviyede hesap verebilirliği de teşvik etmektedir. İnsani yardım kuruluşlarının hangi taahhüt ile faaliyette bulunduklarını bilmek bu topluluk ve kişilerin bu kuruluşları sorumlu tutmalarını sağlayacaktır. Temel bir standart olarak TİS, prensiplere dayalı, hesap verebilir nitelikte ve yüksek kalitede insani yardım hareketini tanımlamaktadır. İnsani yardım kuruluşları bunu kendi iç prosedürlerini şekillendirecekleri gönüllülük esasına dayalı bir mevzuat olarak kullanabilirler. Bu standartlar aynı zamanda performansın denetlenmesi için de kullanılabilir ve bu nedenle farklı bağlam ve kuruluşlara uyumlu olmasını sağlamak amacıyla buna yönelik spesifik bir çerçeve ve ilgili göstergeler geliştirmiştir.

Öğrenme Hedefleri: Hayata Destek tarafından verilen Temel İnsani Yardım Atölyesi bir yandan TİS ile ilgili olarak yukarıda belirtilen temel kavramlara aşinalık sağlarken, diğer yandan katılımcıların şunları yapmasını hedeflemektedir:

  • İnsanlık, tarafsızlık, bağımsızlık ve ayrım gözetmemek gibi insani ilkeler arasında doğru bir ayrım yapmak ve bunların önemini açıklamak;
  • Temel İnsani Yardım Standardının dokuz taahhüdünü listelemek ve her birinin kaliteli bir insani yardım müdahalesinin sağlanmasına nasıl katkıda bulunduğunu açıklamak;
  • Kendi deneyimlerinden ve sektörden alınan geniş iyi uygulama örnekleri verebilmek;
  • İnsani yardım eylemlerinde kalite, hesap verebilirlik ve iyi insan yönetiminin önemi konusunda savunucular ve akran liderler olarak hareket etmek.
Etiketler: Eğitim

Arşiv

Bültenimize Üye Olun
crossmenuchevron-downarrow-left