Türkiye Yerel STK İnsani Forumu (TİF), 21-22 Ocak 2024 tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenecek Yerelde İyi Örnekler Çalıştayı’na başvurularınızı bekliyor.

6 Şubat Depremleri sonrasında, depremden etkilenen bölgelerde kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum örgütleri depremin etkilerini azaltmak için birçok çalışma yaptı. Sivil toplum aktörleri, depremin ilk saatlerinden itibaren deprem bölgesinde onurlu bir yaşam için dayanışma ağları örgütledi; var olan dayanışma çabalarına omuz verdi.  Afet bölgesinde çalışan sivil toplum kurumlarının bir araya gelerek kurduğu Türkiye Yerel STK İnsani Forumu’nun (TİF) düzenleyeceği ‘Yerelde İyi Örnekler Çalıştayı’, hem yerel aktörlerin mücadele deneyimlerini paylaşacağı,  hem de bundan sonra yapmak istediklerini tartışacağı bir alan olacak.

İki günlük programın birinci gününde katılımcılar, yerelde iyi örnek olarak değerlendirilebilecek çalışmaların ve projelerin birbirine aktaracak; ikinci gün ise çalışmalardaki ortak noktalar, ihtiyaçlar, ileriye dönük fırsatlar ve muhtemel işbirlikleri konuşulacak. İkinci gün programına, deprem odağında çalışan diğer sivil toplum aktörleri de dinleyici olarak katılabilecek.

İki günlük çalıştayda, il dışından gelecek ve birinci gün iyi örneklerini paylaşacak katılımcıların ulaşım ve konaklama masrafları karşılanacaktır. Çalıştayda sunmak istediğiniz iyi örnek çalışmanız ya da projeniz varsa 3 Ocak’a kadar başvuru formu üzerinden başvurunuzu iletebilirsiniz.

Çalıştaya Katılım İçin Başvuru Kriterleri

 • Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinden birinde deprem odağında çalışan,
 • Yerelin liderliğinde ortaya çıkan veya afetten etkilenmiş, yerel toplulukların katılımıyla büyüyen,
 • Yerel kültüre ve koşullara uygun şekilde çalışma yürütürken, insan hakları ve etik değerleri koruyan,
 • İşbirlikleri kurarak yerelde kapasiteyi genişleten,
 • Uluslararası fon ve hibelere erişim de dâhil olmak üzere, çalışmalarıyla kapasitesini artıran,
 • Çalışmalarını, organizasyonal kapasitesini ve ekibinin gelişmesi gereken yönlerini araştıran,
 • Sürdürülebilir etkisi olan, kurulduktan sonra daha da güçlenerek devam eden veya etkileri süren,
 • Sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmaya pozitif katkısı olan çalışmaları yürüten (temel ihtiyaçların karşılanması, güçlendirme çalışması veya yerele katkı sağlayan her türlü çalışma),
 • Yenilikçi, ilham verici veya yaygınlaştırılabilir olma özelliklerinden en az birini taşıyan bir inisiyatif/STK olduğunuzu düşünüyorsanız başvuru formu’nu doldurabilirsiniz.

Yapılan başvurular, topluluğun/sivil toplum kurumunun depreme dair çalışmasında/projesinde şu ana başlıklar üzerinden değerlendirilecektir:

 • Yerellik,
 • Acil Duruma Adaptasyon ve Koordinasyon,
 • Organizasyonal Etik,
 • Koordinasyon ve İşbirliği,
 • Özgünlük ve Sürdürülebilirlik,
 • Kapasite Geliştirme

TİF Sekreteryası başvurunuzun ardından daha detaylı bir görüşme talep edecektir.

Başvurunuz Çalıştayda Yer Alacaksa, Sizden Neler Bekleniyor?

Başvurunuzun çalıştayda yer alması halinde, TİF sekreteryasıyla sürekli iletişim halinde olarak, çalıştay için hazırlık yapmanız bekleniyor. Bu süreçte ilinizdeki TİF temsilcisi size destek olacak. Topluluk/STÖ olarak sizi şu süreçler bekliyor olacak:

 • Çalıştayda sunmak üzere poster çalışması yapmak
 • Çalıştay broşürüne eklenmek üzere tanıtım metni hazırlamak
 • Çalıştayın duyurusu ve yaygınlaştırma çalışmalarına katkıda bulunmak
 • 20 Ocak Cumartesi akşamı otele giriş yapıp, 21-22 Ocak tarihlerinde çalıştay programına tam katılım göstermek

TİF Kimdir?

Türkiye Yerel STK İnsani Forumu (TİF), 6 Şubat Depremlerinin hemen ardından, yerel ve ulusal düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının Birleşmiş Milletler (BM) liderliğindeki deprem koordinasyonuna katılımını güçlendirmek üzere kuruldu.

Sekretaryası Hayata Destek Derneği ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) tarafından yürütülen TİF, insani yardımın farklı sektörlerinde çalışma yürüten 73 yerel ve ulusal STK’yı buluşturuyor; yüz yüze toplantılar, çevrimiçi etkinlikler, eğitimler ve il temsilcileri aracılığıyla onların sesi ve destekleyicisi oluyor.


 

Etiketler:

Arşiv

Bültenimize Üye Olun

  crossmenuchevron-downarrow-left